De komende weken zijn ganzen in de rui en worden ze met honderden tegelijk in containers vergast met koolstofdioxide (CO2). Afgelopen vrijdag zijn de eerste vergassingskarren gesignaleerd. Animal Rights start een meldpunt om de massale ganzenslachtingen in Nederland te monitoren. Jessica Smit, campagneleider Animal Rights: “Deze dieren en hun jongen sterven een bijzonder stressvolle en pijnlijke dood. Ondertussen is er amper controle. Wij roepen iedereen op om vergassingslocaties aan ons door te geven. Onze camera’s, fototoestellen en drones staan klaar.”

vergassingen
Meldpunt Animal Rights: stop de vergassingen | Foto: Pixabay

Vergassen is een hartstikke leuk spel

Duke Faunabeheer uit Lelystad vangt en doodt ganzen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Dit gebeurt in een periode dat de ganzen in de rui zijn. De volwassen dieren wisselen hun verenkleed en jonge dieren krijgen voor het eerst veren. Tijdens de ruiperiode worden grote groepen weerloze ganzen met boten en honden bij elkaar gedreven en in een fuik gejaagd. De dieren proberen in blinde paniek te ontsnappen, vertrappen elkaar, verliezen hun veren en worden in de vergassingscontainer gejaagd en vergast.

Jessica Smit, Animal Rights:

“Duke Faunabeheer, verantwoordelijk voor de vergassingen, noemt het vangen en doden van ganzen een hartstikke leuk spel. In Noord-Holland alleen zijn de afgelopen jaren al meer dan 60.000 dieren vergast. Er wordt amper ingezet op preventieve maatregelen. Hoelang staan we deze gruweldaden nog toe?”

Ganzen doden helpt vliegveiligheid niet

De ganzen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht worden vergast in het kader van de vliegveiligheid. In heel Noord-Holland wil de provincie maar liefst 100.000 ganzen doden. In 2005 was het aantal bird strikes twee en in 2016 drie. Daartussen schommelt het aantal strikes met een uitschieter naar beneden of boven, dit ondanks dat zowel de ganzenpopulaties als het aantal vliegbewegingen de afgelopen jaren fors toenamen.

In het Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol van de provincie Noord-Holland valt te lezen: “Uit analyse van de verspreiding van de ganzen tijdens de julitelling blijkt slechts een klein deel van de vogels uit de 0-10 km zone zich in de Haarlemmermeer te bevinden, namelijk 3%.” De overige 97% ganzen verblijven op geruime afstand van Schiphol en vliegen tweemaal daags de Haarlemmermeer in om te foerageren. Zowel de provincie, minister als faunabeheereenheden weten heel goed dat ganzen alleen naar Schiphol vliegen om te eten. Toch wordt er niets gedaan om boeren met regels, ruimtelijke instrumenten en subsidies in de regio te bewegen tot het verbouwen van andere “gans onvriendelijke” gewassen.

 Jessica Smit, Animal Rights:

“De bedragen die nu uitgegeven worden aan de zinloze  bestrijding van een beschermde diersoort, moeten ingezet worden op innovatie, preventie en diervriendelijke maatregelen.”

Bron: