Mooi nieuws: het is bevestigd dat twee wolven op de Veluwe een paar vormen. De verwachting is dat binnenkort jongen geworpen gaan worden. Als ze groot zijn waaieren ze uit, op zoek naar nieuwe territoria. Dat kan honderden kilometers weg zijn. De wolf is ‘hot’, maar ook in de verkiezingsprogramma’s?

verkiezingsprogramma
De wolf is ‘hot’, ook in de verkiezingsprogramma’s? | Foto: publiek domein

Wolven zijn een mooi voorbeeld voor het belang van de EU-vereniging met gemeenschappelijke wetgeving. Wolven worden beschermd op basis van de Habitatrichtlijn. Een fossiel in de EU-wetgeving, want al 25 jaar oud. De huidige EU-commissie houdt er gelukkig aan vast, ondanks pogingen van vooral de christendemocratische fractie van het Europees Parlement om de bescherming van wolven uit de regeling te halen.

Als tegenstanders van wolvenbescherming de komende dagen meer stemmers krijgen, kan een nieuwe commissie samengesteld gaan worden die het fossiel gaat begraven en de bescherming gaat opheffen. Elke lidstaat haar eigen beleid over wolven laten bepalen zou vele wolven het leven gaan kosten en tot isolatie van wolven en fragmentatie van hun leefgebieden leiden. Want zelfs nu al, ondanks de Habitatrichtlijn, trekken landen als Zweden hun eigen plan. Zij houdt het zuiden wolfvrij onder het mom van schadepreventie door jaarlijks afschot van tientallen wolven.

verkiezingsprogramma
Werk maken van co-existentie met wolven | Foto: publiek domein

Draagvlak

Sleutel bij een te verdedigen effectieve bescherming van wolven is draagvlak onder de bevolking. En dat draagvlak krijg je niet als je alleen wappert met een richtlijn. Je zult als EU-bestuurders meer moeten doen. De wolf is ‘hot’, dus zou je een visie terug moeten vinden in de verkiezingsprogramma’s.

Wat we hard nodig hebben is een parlement en een commissie die werk maken van co-existentie met wolven. De parlementariërs zouden gas moeten geven om problemen met wolven op te lossen.

Het betreft vooral het doden van schapen. Wat voor visie hebben ze? Ik zou filteren op parlementariërs die echt gaan voor vernieuwing ten behoeve van co-existentie. En dan heb ik het niet over de zoveelste versie van schrikdraadhekjes, waar een ervaren wolf makkelijk aan voorbij gaat. Nee, moderne detectiesystemen waarmee wolven geleerd kan worden beter niet in de buurt van schapen te komen.

En hoe denkt men over preventie van problemen in het stedelijk gebied? Wolven net als vossen in de stad? Wat mij betreft zouden wolven echt niet in de bebouwde kom moeten komen, om te voorkomen dat die keuze door de wolf herhaald wordt.

Diederik van Liere: Wolf afleren voor bebouwd gebied te kiezen

Stem

De Duitse ouders van de Veluwe-wolven zijn bekend om het doden van schapen. Ze hebben dat aan de Veluwe-wolven doorgegeven. Die gaan dat op hun beurt doen aan de komende generatie. Die olievlek verspreidt zich dan verder over Europa. Ofwel, de vernieuwde visie over maatregelen ten behoeve van co-existentie zou vooral moeten gaan om roedels en hun jongen. We gaan zien welke parlementariër en bestuurder hiervoor gaat.  Maar allereerst aan u de stem.

Diederik van Liere  – Institute for Coexistence with Wildlife