Dankzij de zachte winter en het vroege voorjaar in West-Europa is de kraanvogeltrek eerder dan normaal goed op gang gekomen. De grote, statige vogels trekken momenteel in grote groepen over Nederland.

Kraanvogel kraanvogeltrek
Foto: Lip Kee / Foter / CC BY-SA

De vogels zijn onderweg van hun overwinteringsgebieden in Frankrijk en Spanje naar hun noordelijke broedgebieden in Zweden en Finland. Ze trekken voornamelijk over het oosten van Nederland, al worden zij ook in andere gebieden van Nederland waargenomen. Nu al zijn rond 30.000 exemplaren geteld. Volgens www.waarneming.nl kwam de eindstand in maart vorig jaar uit op ongeveer 100.000 overtrekkende dieren.

Het is alweer het vierde jaar op rij dat de trekroute over Nederland ligt. De meeste exemplaren trekken over Duitsland naar het noorden. De koersverandering wordt toegeschreven aan de oostelijke wind in Duitsland, zodat de vogels naar het westen worden gedreven. Dit tot grote vreugde van Nederlandse vogelaars.

“Want wat is nu mooier dan ‘de aanblik van hun machtige V-formaties in combinatie met hun joelende, trompetachtige roepen van honderden vogels, die alle vogelaarsharten sneller doet kloppen,” aldus Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Bron: AD ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven