Mark Vos

Mark VosMark Erwin Vos (1960) werkte jarenlang als verslaggever in de Grand Prix Motorsport voor tal van bladen. Hield zich daarnaast bezig met PR en Marketing waarna hij in 1996 het roer omgooide. De reden hiervoor was het overlijden van zijn hond ‘Rakker’ aan wie hij op haar graf beloofd had zich in te zetten voor zwerfdieren. De liefde en respect voor dieren werd hem door de ouders meegegeven. Zo liep hij als 8-jarig ventje als langs de deuren om handtekeningen te verzamelen tegen de zeehondenslachting in Canada. De belofte resulteerde in de oprichting van Stichting Dierenhulp met als doel dierenleed tegen gaan. In Venezuela werd gestart na een reeds geboekte vakantie, waar hij zich de belofte herinnerde en deze ging inlossen. Al snel groeide het aantal projecten met landen als Spanje, Griekenland de Nederlandse Antillen en Costa Rica.

In 2010 pakte hij samen met de politieke fractie PAIS en wetgeving juristen de rechten van het dier aan op Curaçao. Resulterend in een nieuwe landsverordening die dieren meer rechten en bescherming moet geven. De drie BES-eilanden (Bonaire, Statia en Saba) staan nu centraal als het gaat om bescherming van dieren. Ook nam hij het initiatief voor een overkoepelend orgaan voor alle zes de eilanden binnen het koninkrijk. Onder de naam Dierenbescherming Caribisch Nederland werden op politiek vlak diverse contacten gelegd en organisaties bezocht om meer samenwerking te bewerkstelligen.

Stichting Dierenhulp werkt met louter vrijwilligers en is volledig giftafhankelijk. Een organisatie die snel schakelt en korte lijnen kent. Doelgericht denkt en werkt en met respect voor en naar dieren toe hun belangen voor het voetlicht brengt. Waarbij met kan bogen op veel harde praktijkervaring om tal van overheid instanties te laten zien dat het helpen van dieren soms eenvoudiger is dan deze instanties denken. Belangrijkste middel is de wil om ook te willen veranderen.

Archief