De actie van activisten in Boxtel, die 10 uur lang een varkensstal bezet hielden, heeft heel wat stof doen opwaaien. Goede zaak vinden sommige mensen, ronduit schandalig vinden veel anderen. Ikzelf baal vooral na Boxtel.

Foto: publiek domein

Ik baal dat het na Boxtel nauwelijks meer gaat over het leed wat de dieren wordt aangedaan, maar alleen over de actie zelf. De gevolgen van deze actie zijn dat de sector alle kans krijgt de slachtofferrol aan te nemen en de overheid die daar dankbaar misbruik van maakt. Hierdoor wordt de aandacht van dat waar het over moet gaan, namelijk dierenwelzijn, heel gemakkelijk afgeleid. Ik hoop dus dat het bij deze actie blijft.

Onnatuurlijk

De wet overtreden wanneer je demonstreert is geen goede zaak maar tegelijk kan ik mij de frustratie van deze veelal jonge activisten wel voorstellen. Bekijk de beelden die gemaakt zijn in deze stal. Zeugen tussen stangen geklemd om hun onnatuurlijk aantal biggen niet te pletten. Keer op keer worden ze met een rietje geïnsemineerd (feitelijk verkracht) om maar weer nieuwe nakomelingen te kunnen produceren (lees: productieniveau bedrijf verhogen over de ruggen van de dieren). Want of dat nu koekjes zijn of levende dieren, dat maakt deze sector (maar ook veel consumenten) niet zoveel uit.

Ook waren in Boxtel ernstig zieke biggen te zien, waaraan klaarblijkelijk niets gedaan werd:

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

De stress

Bij andere beelden gemaakt door de activisten is duidelijk te zien dat de dieren stress ervaren. Dat hebben meerdere deskundige aan mij bevestigd. Slechte actie dus van de dierenactivisten, zou je zeggen. Absoluut, en tegelijkertijd een duidelijk teken aan de wand hoe er met dieren wordt omgegaan in deze verziekte industrie. Er komen maar 1 of 2 keer per dag een paar mensen in zo’n stal. Natuurlijk schrikt de aanwezigheid van meerdere personen dan af.

En kun je nagaan wat die 12,5 miljoen varkens overkomt als ze op transport gaan naar het buitenland, of naar het slachthuis. En wat er gebeurt als deze dieren in het slachthuis wachten op hun dood, tussen krijsende soortgenoten en het slachtpersoneel. Dat levert een stress op waar je u tegen zegt. Daar hoor ik helemaal niets over vanuit de sector. Daarom is het zo triest dat de opinie nu alleen maar gevoed wordt door polarisatie, in plaats van een brede ontzetting over het voortdurende leed van de dieren in de vee-industrie.

Boxtel
Foto: Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit @minlnv/Twitter

De onzin

De minister kreeg de kans om nog eens te benadrukken dat ‘dit een van de bedrijven is die ons voorzien in ons dagelijks voedsel’. Natuurlijk grote onzin als je bedenkt dat 80 procent van het varkensvlees voor export is bedoeld. Daarbij is dit soort voedsel ook helemaal niet meer nodig. Over proportionaliteit gesproken.

Ook de NVWA kon niet wachten om hun steun aan de boeren te betuigen, want het zal je overkomen dat er ineens 200 activisten je prachtige bedrijf overnemen. Vrij bijzonder dat de NVWA het nodig vindt überhaupt hun steun uit te spreken.

En VVD kamerlid Helma Lodders zegt dat boeren gegijzeld werden op hun eigen erf. Volgens mij is er toch echt alleen een stal opengemaakt.

En de varkens moeten mogelijk worden afgemaakt door toedoen van de activisten. Ook onzin natuurlijk. Ze droegen beschermende pakken en varkens worden niet zomaar ziek. Maar wel weer goede PR-stunt om de activisten in een nog kwader daglicht te zetten. Als de dieren worden afgemaakt is dat omdat ze economisch gezien niet meer interessant zijn. Dood moeten ze toch op een gegeven moment dus bespaar me de krokodillentranen.

Ik baal na Boxtel

Mijn blog begon met ‘Ik baal’ en dat is precies hoe het is. Ik baal dat de discussie die deze actie teweeg heeft gebracht niet meer gaat over de dieren maar over de actie en de activisten. Over mensen die de wet zouden hebben overtreden en nu terroristen worden genoemd. Dat vind ik te ver gaan.

Bekijk de beelden en zie daar jonge mensen, die al zingend en zelfs huilend steun zoeken bij elkaar, omdat ze in radeloosheid denken het goede te doen voor de dieren. Terwijl de massaal optrommelde boeren hun auto’s vernielen, barbecueën op de weg en bier drinken, om zich op te laden voor een heftige confrontatie. Of zoals een van de boeren zei die bij de tegenactie aanwezig was:

“Die arme boer, zo machteloos en weerloos tegen die gewetenloze koekenbakkers.”

Het is aan de rechter om te bepalen in welke mate de activisten de wet hebben overtreden en vervolgd gaan worden. Dus kijk niet alleen naar de activisten maar vooral ook naar de beelden die gemaakt zijn in de stal. En bedenk dan dat ook varkens levende individuen zijn met hun eigen gevoelens.

Boxtel
Kooien in de varkenshouderij | Foto (archief): CIWF

Stal in Boxtel is van bekende varkensbaron

Overigens, langzaam wordt steeds meer bekend over het bedrijf dat bezet is. Het gaat om een bedrijf dat wordt geleid door varkensbaron Jeroen van Sleuwen, tevens de eigenaar van de stal in Haaren, waar vorig jaar juli maar liefst 1200 varkens door verstikking om het leven kwamen. Van Sleuwen heeft de gruwelijke dood van de dieren toen niet eens gemeld bij de gemeente en kreeg daarvoor een waarschuwing van de gemeente.

Daarmee valt het beeld dat de sector probeert te schetsen van de boer die ‘zo geschrokken is omdat zijn prachtig opgebouwde familiebedrijf door agressieve extremisten is bezet’ toch aan diggelen. Animal Rights heeft daarom een WOB-verzoek ingediend om meer te weten te komen over het bedrijf in Boxtel.

En denk ook eens aan het onderzoek van Varkens in Nood en Dier en Recht uit 2013, waaruit bleek dat in de vleesindustrie jaarlijks 2,7 miljard overtredingen worden begaan op een totaal van 500 miljoen dieren. Daartegen worden geen of nauwelijks maatregelen genomen. Dat mag toch niet onbestraft blijven?

©AnimalsToday.nl Karen Soeters


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.