De humane manier om een hond te laten inslapen is door het dier eerst met een injectie in een diepe slaap te brengen, waarna een injectie met een grote dosis van een zwaar slaapmiddel wordt gegeven en de hond, zonder er iets van te merken, overlijdt. Bij de Veterinaire Dienst op Curaçao gaat het er anders aan toe. Op de beelden is te zien dat dierenarts en hoofd van de Veterinaire Dienst, Arnold Dwarkasing, een straathond afmaakt door een spuit recht in het hart te geven, waarna het dier omvalt en schokkend en spartelend na enige tijd aan haar einde komt. In totaal werden er tijdens het filmen 12 honden op brute wijze ‘ingeslapen’.

Let op, onderstaande beelden zijn schokkend:
.

.
Bij de Veterinaire Dienst worden sinds jaar en dag honden ‘opgeslagen’ die op last van het OM in beslag zijn genomen. Dit voor zolang de dieren nodig zijn voor het onderzoek en/of in afwachting van een eventuele rechtszaak, wat in sommige gevallen jaren kan duren. Volgens de ‘procedure bijtincidenten’ van het OM wordt een hond na een bijtincident in beslag genomen. Als de eigenaar afstand doet van de hond, wordt de zaak geseponeerd, onder voorwaarde dat de schade wordt vergoed. De hond wordt vervolgens afgemaakt. Doet de eigenaar geen afstand, maar wordt de schade wel vergoed, wordt de zaak in de raadkamer behandeld en wordt gevorderd dat de hond wordt ‘onttrokken aan het verkeer’. Als de eigenaar geen afstand wil doen en ook de schade niet wil vergoeden, gaat het OM over tot dagvaarden op grond van artikel 3:2 van het Wetboek van Strafrecht en wordt de zaak tijdens een zitting afgehandeld.

Ook vertegenwoordigers van stichtingen op Curaçao die zich met dierenwelzijn bezighouden willen niet met naam in de publiciteit komen, aangezien zij Dwarkasing nodig hebben voor onder anderen gezondheidsverklaringen en tegenwerking vrezen. Een vertegenwoordiger verklaart een aantal jaren geleden door Dwarkasing te zijn rondgeleid en onder meer de hondenhokken te hebben gezien. Uit de toelichting van Dwarkasing destijds bleek dat de dieren soms jarenlang in kleine hokken te zitten. Ook werd tijdens de rondleiding vastgesteld dat er ruw met de dieren werd omgesprongen. Daarnaast worden er geen preventieve middelen gegeven tegen teken, vlooien of hartwormen. Er zijn door een stichting zo al dode honden weggehaald die na autopsie aan tekenziekte bleken te zijn overleden. De honden gingen gezond naar binnen.

Platform Dierenwelzijn Curaçao (PDC)  probeert de gang van zaken bij de Veterinaire Dienst met betrekking tot in beslaggenomen honden al sinds 2015 onder de aandacht van het OM te brengen. Onlangs kreeg een andere officier van justitie de portefeuille ‘Gevaarlijke honden/Bijtincidenten’ onder haar hoede. ‘PDC probeert al sinds maart tot een gesprek te komen met deze officier, wat tot op heden niet gelukt is’, aldus een woordvoerder van het Platform.

Curaçao
Hoofd Veterinaire Dienst Curaçao doodt honden inhumaan | Foto: screenshot video Animals Today/YouTube

‘Mama Otrobanda’

De honden op het filmpje waren allemaal zogenaamde westpointers. Een hond die duidelijk in beeld is op het filmpje was ‘Mama Otrobanda’, een straathond die bekend was bij een van de stichtingen. Volgens een vertegenwoordiger van deze stichting was het dier ‘totaal ongevaarlijk’:

“Het asiel en de stichtingen hebben geen plek meer om dieren op te nemen, maar als je tegen de politie zegt dat een hond je gebeten heeft, komen ze hem wel ophalen. Dat weten mensen en daar wordt misbruik van gemaakt. Hoe er wordt onderzocht of het inderdaad om een gevaarlijke hond gaat, is ons niet duidelijk. Voor zover wij weten, worden er geen gedragsdeskundigen bij betrokken. En als zich geen eigenaar meldt, worden ze sowieso afgemaakt.”

Als gevaarlijke honden zijn door de gezaghebber in 2008 alleen pitbulls en/of pitbullachtigen aangewezen.

Beleid

Dwarkasing deed vorig jaar in de media en tegenover vertegenwoordigers van diverse dierenwelzijnsstichtingen uitspraken als ‘de stichtingen willen alles maar redden en zijn daarmee niet goed bezig’, ‘het adopteren van westpointers in het buitenland bezorgt de Veterinaire Dienst alleen maar extra werk’ en ‘er moet veel meer ingeslapen worden’.

Vicevoorzitter van het Parlement Gisele Mc. William heeft tegenover Animals Today aangegeven vragen te stellen aan de minister over het handelen van Dwarkarsie.
.

Kijk hier de documentaire: ‘Lost in Paradise: The Dogs of Curaçao’

©AnimalsToday.nl Karen Soeters