Onderzoekers hebben twee persoonlijkheidsdimensies geïdentificeerd bij Siberische tijgers. Deze blijken statig of standvastig te zijn. De karaktertrekken van de grote kat zijn op een schaal losjes vergelijkbaar met ‘introverten’ en ‘extraverten’ bij mensen, aldus deskundigen.

Siberische tijger
Tijgers kunnen ‘introvert’ en ‘extravert’ zijn | Foto: publiek domein

Van de sluwe Shere Khan tot de uitbundige Tony, tijgers zijn vaak afgeschilderd als karaktervol. Nu blijkt uit onderzoek dat dit geen fictie is. Experts hebben de persoonlijkheid van tijgers onderzocht. En kwamen tot de conclusie dat zij – net als mensen – kunnen worden beschreven in persoonlijkheidsdimensies. Voor de mens zijn er vijf dimensies, waaronder openheid en neuroticisme. Voor Siberische tijgers zijn er nu twee beschreven: statig en standvastig. Elk individu bezit meer of minder eigenschappen van deze dimensies, en kan dus worden gekenschetst als heel statig of standvastig, of juist niet zo erg.

Persoonlijkheid Siberische tijgers

Dr. Abdel Abdellaoui, co-eerste auteur van het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam over het karakter van tijgers:

“Als ik zou moeten kiezen welke van deze menselijke dimensies het meest lijkt op die van onze tijgers, zou ik statig waarschijnlijk vergelijken met extraversie en vastberadenheid met het tegenovergestelde van neuroticisme.”

Dr. Rosalind Arden, co-eerste auteur van het onderzoek van de London School of Economics, geeft toe dat de twee schalen weliswaar geen volledige beschrijving geven van de persoonlijkheid van tijgers, maar wel enkele verschillen vastleggen. Arden:

“Het toont aan dat Siberische tijgers wel degelijk een bepaalde aanleg hebben, net zoals je bij mensen personen hebt die heel extravert of juist heel  introvert zijn.”

Siberische tijger in de sneeuw
Siberische tijger met jong in de sneeuw | Foto: publiek domein

Opzet onderzoek

In het tijdschrift Royal Society Open Science beschrijft het team hoe Chinese collega’s een lijst van ongeveer zeventig woorden opstelden, op basis van wat tijgerexperts toepasselijke begrippen vonden om het karakter van tijgers te omschrijven. Het zijn de woorden adaptief, koppig, dom en openhartig. Abdellaoui:

“Dit waren oorspronkelijk allemaal Chinese woorden, dus het kan zijn dat in de vertaling naar het Engels culturele verschillen een rol hebben gespeeld.”

Op basis van de woordenlijst werd een vragenlijst opgesteld. Die werd voorgelegd aan de dierenartsen van twee Chinese tijgerparken, die van Harbin met 152 tijgers en die van Hengdaohezi met 96 tijgers. Elke tijger werd gemiddeld door minimaal drie personen beoordeeld. De resultaten uit Harbin leverden twee hoofdclusters van woorden op, en die werden nogmaals gecontroleerd op een andere groep tijgers.

meer Siberische tijgers
Foto: publiek domein

Statig of standvastig

Deze clusters werden ‘statig’ en ‘standvastig’  genoemd. Een tijger is ‘statig’ als hij goed scoort op begrippen als waardig, imposant en beweeglijk, maar minder op teruggetrokken of zwak. Een ‘standvastige’ tijger wordt juist geassocieerd met begrippen als liefdevol, gehoorzaam en rustig, en scoort minder op agressief of wreed. De beide clusters verklaren een groot deel van de verschillen in persoonlijkheid tussen tijgers. En er waren meer voorlopige conclusies, zoals de neiging van ‘statige’ tijgers om meer op levende prooi te jagen, meer te eten, meer te paren en over het algemeen beter in de groep te liggen.

Emotionele band

Bij het onderzoek past de kanttekening dat de onderzochte tijgers semi-gevangen waren. De uitkomsten kunnen dus iets afwijken als het zou gaan om wilde tijgers. Maar Abdellaoui vindt toch dat de bevindingen kunnen helpen bij de bescherming van grote katten, door ze beter te begrijpen, maar ook door een grotere emotionele band met de soort:

“Hoe meer we weten van de unieke karakters van tijgers, hoe meer compassie we kunnen opbrengen en hen willen beschermen tegen de grootste bedreiging: de mens zelf.”

Bron:

©AnimalsToday.nl Laura Lancée