Het gaat slecht met de ijsbeer. Ondanks de afnemende populaties gaat de jacht op deze grote zoogdieren gewoon door. Wetenschappers van de IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group publiceerden vorige week de meest recente cijfers met betrekking tot ’s werelds laatst overgebleven ijsberen.

ijsberen

Per jaar worden er meer dan tweehonderd ijsberen van steeds kleiner wordende populaties gedood. Ook worden er per jaar 163 ijsberen gedood uit een gebied, waarover onvoldoende data beschikbaar is, om te kunnen vaststellen of deze populatie afneemt of stabiel is.

In de vier gebieden, waar de populatie ijsberen afneemt, wordt altijd nog gejaagd. De inuit willen zelfs dat de vangstquota voor ijsberen omhoog geschroefd worden. De belangrijkste reden voor het jagen op ijsberen is een commerciële reden: de verkoop van hun vacht.

In 2010 waren er volgens de wetenschappers geen populaties die op punt van uitsterven stonden. Wel waren er toen vijf populaties die kleiner zijn geworden. In 2013 zijn vier populaties bestempeld als kleiner wordende populaties.

Het jagen op ijsberen met commerciële doeleinden vindt ook plaats in populaties waarvan geen statistieken bekend zijn. Ook voor populaties die als stabiel bekend staan wordt de jacht gezien als een mogelijke kwetsbaarheid volgens de wetenschappers. Dat de populaties als stabiel bekend staan of zelfs stijgen betekent niet dat jacht geen probleem is volgens hen. Als de jacht zo doorgaat zullen deze populaties snel kleiner worden en zal de ijsbeer uiteindelijk met uitsterven bedreigd kunnen worden.

In 2011 kondigde Canada nog aan de ijsbeer beter te zullen beschermen, wegens de zorgwekkende staat waarin de populaties zich bevinden. In Canada leven meer dan 15.000 ijsberen, ongeveer 60 procent van de wereldwijde populatie. Het ministerie van Leefmilieu benadrukte destijds al dat het plan niet zou leiden tot een verbod op de ijsbeerjacht.

Bron: Switchboard ©PiepVandaag.nl Jaimy Visser