De Chileense regering heeft een van de meest waardevolle kusten bij Chili uitgeroepen tot een beschermd zeegebied. Natuurbeschermingsorganisaties, waaronder het Wereld Natuur Fonds, hebben zich vijftien jaar lang ingezet om dit te bereiken. In het beschermde kustgebied Tic-Toc komt onder meer de ernstig bedreigde blauwe vinvis voor.

Blauwe vinvis
Foto:mikebaird via photopin cc

Tic-Toc heeft een oppervlakte van 900 vierkante kilometer (bijna even groot als de Veluwe) en bevindt zich aan de zuidkust van Chili. Het uitroepen van Tic-Toc tot een beschermd zeegebied geeft de bescherming van bedreigde walvissen, dolfijnen en andere plant- en diersoorten in de regio een enorme impuls. De blauwe vinvis gebruikt Tic-Toc ’s zomers bijvoorbeeld als kraamkamer en om voedsel te verkrijgen. In het gebied bevinden zich ook twee bedreigde soorten van de otter en verschillende dolfijnensoorten zoals de kortsnuitdolfijn en de dolfijn van Peale.

WNF-onderzoek
WNF verricht in het Chileens zeegebied al bijna tien jaar onderzoek naar zeedieren. Er lopen nog diverse onderzoeksprojecten, zoals het traceren en volgen van blauwe vinvissen en het monitoren van het leefgebied van dolfijnen. Daarnaast wordt gewerkt aan het stimuleren van duurzamere zalmkweek en ecotoerisme. De grote zalmkwekerijen in de regio veroorzaken vervuiling die het ecosysteem en zeldzame dieren bedreigen.

Netwerk beschermde zeegebieden
De Chileense regering heeft naast Tic-Toc ook een gebied verder in het zuiden aangewezen als beschermd zeegebied. Hierdoor kan een netwerk ontstaan van beschermde zeegebieden bij Chili.

Persbericht WNF