De sfeer jegens de beschermde das wordt almaar grimmiger. Naar nu blijkt zijn dassenburchten in groten getale vernield, geëgaliseerd, uitgegraven of anderzijds ernstig verstoord en worden dassen zelfs geschoten. Dat constateert de Stichting Das&Boom naar aanleiding van een uitgebreide steekproef van dassenburchten in Limburg.

limburgse dassen
©Lars Soerink, Vilda natuurfotografen

In oktober van vorig jaar waarschuwde Das&Boom al voor een uit de hand lopende hetze tegen de das. Naar aanleiding van negatieve berichtgeving over dassen en het door veel provincies ingestelde eigen risico voor boeren bij dassenschade vreesde Das&Boom dat de das opnieuw vervolging te wachten stond. Dat blijkt nu dus ook het geval.

Om te achterhalen hoe het met de wettelijk beschermde dassenburchten gesteld is voerde Das&Boom vorige week een steekproef uit onder achtenzestig dassenburchten in de provincie Limburg. Bij bijna de helft van de onderzochte burchten zijn misstanden geconstateerd. Zo zijn bij bijna een derde van de bezochte dassenburchten holen en kamers uitgegraven of dichtgestopt, is meer dan een kwart bedolven onder kap- en snoeihout en steenpuin en zijn bij circa tien procent van de burchten hoogzitten geplaatst (torens van waaraf jagers wild schieten), waarvan bij één burcht zelfs een schootsveld vrij is gesnoeid, specifiek gericht op uitsluitend door dassen gebruikte holen.

Volgens Jaap Dirkmaat, oprichter en voorzitter van Das&Boom, moet gevreesd worden voor het leven van de das.

“De resultaten zijn ronduit onthutsend en tonen aan dat de sfeer jegens de beschermde das grimmiger is geworden.”

In 1985 is de das voor uitsterven behoed door een meerderheid van de Tweede Kamer in samenspraak met de KNJV, natuurorganisaties en LTO. Anno 2017 laat de dassenpopulatie voorzichtig herstel zien en telt Nederland een kleine zesduizend dassen, waarvan jaarlijks een vijfde wordt doodgereden. Dirkmaat:

“Kennelijk is dat nog niet genoeg nu zelfs middelen als gas, gif, strikken en voetklemmen ingezet worden om de kwetsbare das uit te roeien. Zesduizend dieren in een land van zeventien miljoen mensen wordt nu alweer beschouwd als plaag. We moeten ons schamen”

Das&Boom heeft aangifte gedaan van de verstoringen en vernielingen en gaat nu, om op heterdaad te kunnen betrappen, camera’s in de strijd gooien op burchten waar voortekenen zijn geconstateerd van illegale praktijken jegens de das. Ook sluit Das&Boom verdere steekproeven niet uit.

Persbericht Das&Boom