Het is weer aan de orde van de dag: dieren die achtergelaten worden in afgesloten auto’s in de zon, met oververhitting en heel vaak de dood tot gevolg. Ik vind het uiteraard geweldig dat zoveel mensen zich boos maken hierover. Er is zelfs een petitie gestart die nu bijna door 50.000 mensen is getekend.

warme auto's
De maximumstraf hiervoor  is nu al 3 jaar | Foto: Karl en Ali/Geograph

Helaas blijkt dat de mensen die ertegen ageren, noch de eigenaar, noch de toezichthouder, in de gaten hebben dat het achterlaten in een auto in de volle zon nu al een overtreding is van de bestaande wetgeving. Met andere woorden: er hoeft geen aanpassing van de wet te komen om hier korte metten mee te maken.

Art 2.1 van de Wet dieren stelt dat het een misdrijf is om bij een dier de gezondheid of het welzijn te benadelen. Het achterlaten in een auto in de volle zon benadeelt het welzijn en de gezondheid van het dier zonder redelijk doel. Het is niet nodig dat het dier eerst een lichaamstemperatuur van boven de 40 graden moet hebben om strafbaar te zijn. Elke verhoging van de lichaamstemperatuur waarbij het dier niet meer in staat is dit op te vangen is een aantasting van de gezondheid en het welzijn, en daarmee dus een overtreding van art 2.1 Wet dieren.

Daarbij is ook artikel 2.28 van toepassing, namelijk het onthouden van de nodige zorg. Ook dit is een misdrijf.

De maximale straf voor deze beide misdrijven is drie jaar gevangenis.

Verder vereist artikel 1.6 Besluit houders van dieren dat wanneer een dier niet in een gebouw wordt gehouden, bescherming wordt geboden tegen slechte weersomstandigheden en gezondheidsrisico’s. Het achterlaten in een auto in de volle zon overtreedt dit artikel. Er wordt daarmee namelijk geen bescherming geboden tegen slechte weersomstandigheden of gezondheidsrisico’s.

Ook wordt artikel 1.7 van het Besluit houders van dieren overtreden: een dier in een afgesloten auto in de volle hitte heeft geen toegang tot een toereikende hoeveelheid water, noch krijgt het voldoende verse lucht en zuurstof.

Dus: er is geen extra regelgeving nodig voor het bestraffen van dergelijk ernstig dierenleed. Maar waarom wordt niet een keer die maximumstraf gegeven om een voorbeeld te stellen? En er moet groots ingezet worden op voorlichting. Dus deel ik voor de zoveelste keer nog maar een keer het filmpje dat we een paar jaar geleden maakten:

©AnimalsToday.nl Karen Soeters