De Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN) roept alle landen op ivoormarkten te sluiten om het uitsterven van olifanten te voorkomen.

IUCN
Ivoor behoort toe aan olifanten, niet de mens | Foto: Pixabay

Tijdens het IUCN Wereldcongres voor Milieubehoud werd na een heftig debat waar onder andere de regeringen van Japan en Namibië flink tegengas gaven het voorstel uiteindelijk goedgekeurd. Ook al is internationale ivoorhandel verboden, de handel binnen de landsgrenzen is vrijwel in alle landen toegestaan. Andrew Wetzler van de NGO Natural Resources Defense Council:

“De stemming van de IUCN-leden vandaag is de eerste keer dat een groot internationaal orgaan elk land ter wereld oproept om zijn legale markt voor olifantenivoor te sluiten. Het is een echte mijlpaal en een overwinning voor de olifanten, die hopelijk later deze maand zal herhaald worden op de volgende meeting van de Conventie over Internationale Handel in Bedreigde Diersoorten in Johannesburg.”

Hoewel de motie niet bindend is, ‘dringt ze er bij de overheden van landen met binnenlandse ivoormarkten op aan om alle noodzakelijke wetgevende en wettelijke maatregelen te nemen om ze te sluiten’, aldus de IUCN.

IUCN heeft 1300 leden in meer dan 160 landen. Het Wereldcongres voor Milieubehoud, is een tiendaagse bijeenkomst waarvoor deze maand 9000 mensen afreisden naar Honolulu, Hawaii.

Dekmantel
De handel in ivoor binnen de landsgrenzen zet volgens experts aan tot stroperij en biedt daarbij een dekmantel voor de illegale export en import van ivoor. China en de VS, de landen waar het meeste ivoor wordt verhandeld, hebben al bijna een volledig verbod.

Namibië en Japan hebben maar liefst 20 amendementen ingediend. Dit omdat in deze landen de ivoorhandel floreert. Uiteindelijk werden alle amendementen verworpen. Cristian Samper, CEO van de New Yorkse NGO Wildlife Conservation Society:

“De internationale gemeenschap voor natuurbehoud laat van zich horen: geen binnenlandse ivoorverkoop meer. De olifanten hebben genoeg [te lijden] gehad door de ivoorhandel en de hele wereld ook.”

Savanneolifanten
Hoewel de de internationale handel in ivoor werd al in 1989 werd verboden, blijft het stropen van de ernstig met uitsterven bedreigde olifant maar doorgaan. Zo daalt in  Afrika de populatie savanneolifanten enorm als gevolg van stroperij. Cristian Samper van Wildlife Conservation Society:

“De sluiting van de binnenlandse ivoormarkten zal een duidelijk signaal sturen naar smokkelaars en georganiseerde misdaadsyndicaten dat ivoor waardeloos is en niet langer hun criminele activiteiten zal steunen. Die zorgen voor veiligheidsproblemen in lokale gemeenschappen en roeien wilde dieren uit.”

Uit recent onderzoek is gebleken dat het aantal olifanten in Afrika veel lager ligt dan tot nu toe werd ingeschat: 352.000. Ter vergelijking: in 1979 waren dat er nog 1,3 miljoen. Tussen 2007 en 2014 is hun aantal met 144.000 afgenomen. Ook de aantallen neushoorns nemen gestaag af: gemiddeld worden er iedere dag 3 gedood door stropers. In Afrika komen in het wild nog zo’n 5.000 zwarte neushoorns en 20.000 witte neushoorns voor. De Indische neushoorn telt 3500 exemplaren en van de Javaanse en Sumatraanse neushoorns zijn respectievelijk nog maar zo’n 100 en 60 dieren in leven.

Mars tegen het stropen
Om aandacht te vragen voor de almaar toenemende stroperij wordt op 24 september wereldwijd de Global March for Elephants and Rhinos (GMfER) geroganiseerd. De mars in Amsterdam vertrekt om 14 uur vanaf het Centraal Station, om via de binnenstad naar het Rembrandtplein te lopen waar de slotmanifestatie plaatsvindt.

Bron ©PiepVandaag.nl