De Global March for Elephants and Rhinos (GMfER) vindt dit jaar wereldwijd plaats op zaterdag 24 september en ook Amsterdam loopt weer mee. Hiermee wil de organisatie aandacht vragen voor de almaar toenemende stroperij, waardoor olifanten, neushoorns en vele andere diersoorten in hun voortbestaan bedreigd worden. De mars in Amsterdam vertrekt om 14 uur vanaf het Centraal Station, om via de binnenstad naar het Rembrandtplein te lopen waar de slotmanifestatie plaatsvindt.

Global March
Holland zegt NEE tegen ivoor | Foto: GMfER Amsterdam

Uit recent onderzoek is gebleken dat het aantal olifanten in Afrika veel lager ligt dan tot nu toe werd ingeschat: 352.000. Ter vergelijking: in 1979 waren dat er nog 1,3 miljoen. Tussen 2007 en 2014 is hun aantal met 144.000 afgenomen. Ook de aantallen neushoorns nemen gestaag af: gemiddeld worden er iedere dag 3 gedood door stropers. In Afrika komen in het wild nog zo’n 5.000 zwarte neushoorns en 20.000 witte neushoorns voor. De Indische neushoorn telt 3500 exemplaren en van de Javaanse en Sumatraanse neushoorns zijn respectievelijk nog maar zo’n 100 en 60 dieren in leven.

Bedreiging
De grootste bedreiging voor olifanten en neushoorns vormt de handel in dierproducten, omdat de traditionele geneeskunde in Aziatische landen als China nog altijd denkt dat de hoorn van een neushoorn een geneeskrachtige werking heeft. Het ivoor van olifanten is nog steeds in trek omdat, bijvoorbeeld, een beeldje van ivoor wordt gezien als een waardevol cadeau en een statussymbool.

Global March
Foto: GMfER Amsterdam

Omdat de dierproducten op de zwarte markt veel waard zijn vindt een groeiend deel van de stroperij tegenwoordig plaats door terroristische groeperingen, zoals Boko Haram, die ivoor en neushoornhoorn verkopen om aan geld te komen voor wapens. Het stropen en de illegale handel nemen dan ook steeds hardere vormen aan. Maar ook armoede bij de lokale bevolking is een drijfveer om over te gaan tot het doden van olifanten en neushoorns.

CITES-conferentie
Er is wereldwijd voor 24 september gekozen omdat dan de 17e CITES-conferentie (CoP17) begint in Johannesburg, Zuid-Afrika, die duurt tot 5 oktober. Tijdens deze conferentie zal gepleit worden om olifanten en neushoorns op de IUCN-lijst van bedreigde diersoorten te zetten en alle handel in de producten van deze dieren te verbieden.

De kans is groot dat er over 10 jaar geen olifanten of neushoorns meer in het wild voorkomen. De organisatie van de mars in Amsterdam zegt hierover:

“Het verdwijnen van deze grote zoogdieren uit het ecosysteem kunnen we niet verantwoorden tegenover ons geweten en toekomstige generaties. Voor ons is er dan ook maar één doel: de massale slachting van deze majestueuze dieren moet stoppen voordat het te laat is!”

Aandacht
Op dit moment hebben zich wereldwijd 135 steden aangemeld voor deelname aan de Global March for Elephants and Rhinos. De organisatie vraagt aan iedereen om zoveel mogelijk aandacht aan de mars te schenken, en met name aan het doel ervan en de achterliggende problematiek van het stropen.

Aanmelden
Deelname aan de mars in Amsterdam kan hier aangemeld worden, maar iedereen is welkom, ook zonder aanmelding.

Bekijk hieronder het sfeerverslag van Amsterdam editie 2015:

Persbericht GMfER Amsterdam