Italiaanse jagers hebben toestemming gekregen voor het afschieten van de zomertortel in het najaar, een duivensoort die al sinds 2015 als kwetsbaar staat aangemerkt op de Rode lijst. Het aantal zomertortels is de laatste tijd in Italië sterk afgenomen door de jacht en landbouw, maar de toch heeft de Italiaanse jachtfederatie haar zin gekregen.

zomertortel
Zomertortel | Foto: Andrej Chudy via Wikipedia

De Italiaanse regering heeft jagers toestemming gegeven om van 1 tot 21 september op grote schaal de zomertortel (Streptopelia turtur, Engels: European Turtle Dove) te bejagen. Er zijn ongeveer vijfhonderdduizend jagers met een jachtvergunning in Italië. Het toegestane quotum van vijftien duiven per jager komt hiermee neer op zeven-en-een-half miljoen vogels. Dit aantal komt overeen met het merendeel (of het geheel, afhankelijk van de populatieschattingen) van de Europese broedpopulatie van de duif, die de laatste decennia in grote delen van de regio snel is afgenomen als gevolg van een combinatie van overmatige jacht en intensieve landbouw. En hoewel het hoogst onwaarschijnlijk is dat in een periode van drie weken zoveel duiven kunnen worden afgeschoten, geeft toestemming van de regering toch de boodschap dat dit mag, ondanks de precaire staat waarin de soort verkeert.

zomertortel
Zomertortel | Foto: Esculapio via Wikimedia

De zomertortel vertrekt in de winter naar warmere streken. Italië ligt op een belangrijke trekroute voor de duiven. Jagen op deze duif is toegestaan in de volgende tien lidstaten: Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Frankrijk, Griekenland, Italië, Malta, Portugal, Roemenië en Spanje. Het is een belangrijke jachtsoort in deze landen, met naar schatting ongeveer twee miljoen vogels die jaarlijks worden ‘geoogst’.

Besluit

Het besluit werd vorige week genomen toen de Italiaanse regering met regionale vertegenwoordigers samenkwam om een akkoord te bereiken over de bescherming van de soort. Terwijl het Italiaanse Ministerie van Ecologische Transitie, gesteund door het Italiaanse Nationale Instituut voor Milieubescherming en Onderzoek (ISPRA), zich sterk maakte voor een jachtverbod van 4 jaar op de soort, hebben de vertegenwoordigers van de regio’s, onder druk van de Italiaanse jachtfederatie, toestemming gevraagd om door te gaan met het afschieten van duiven. Axel Hirschfeld, woordvoerder van het Comité tegen de vogelslachterij (CABS), vertelt:

“De jacht op deze soort is niet duurzaam en het zal de daling versnellen tot er geen vogels meer over zijn. Gedreven door hun egoïstische hobby willen de Italiaanse jagers geen afstand doen van hun geliefde prooi. De Federcaccia Italia, een lid van FACE, de Europese Jagersfederatie, heeft sterk gelobbyd om door te gaan met het uit de lucht schieten van de allerlaatste tortelduiven.”

zomertortel
Zomertortel | Foto: Juan Emilio via Wikimedia

Zomertortel kwetsbaar

In 2015 heeft de IUCN Rode Lijst de zomertortel aangemerkt als Kwetsbaar, naar aanleiding van een schokkende afname in aantal van 78 procent sinds 1980. In West-Europa – met inbegrip van Nederland – heeft deze duivensoort te lijden gehad van een terugtrekking van het verspreidingsgebied en een daling in aantallen. Dat deze vogelsoort steeds zeldzamer wordt is al langer bekend.
.

Zomertortels steeds zeldzamer

.
Vogelbescherming Nederland probeert met ‘Operatie zomertortel’ in Nederland het tij te keren en is op eigen initiatief alvast begonnen met twee acties: het uitrollen van een nationaal bijvoerprogramma en het aanleggen van voedselakkers. De vogelbescherming haakt daarbij aan bij het in 2018 door de Europese Uni vastgestelde Species Action Plan voor de zomertortel. Daarbij moeten in meerdere landen de broed- en overwinteringsgebieden worden verbeterd, de jacht worden gereguleerd en er moet meer onderzoek worden gedaan. In totaal worden tientallen acties opgezet.

Frankrijk

Afgelopen zomer gaf de Franse regering ook groen licht voor het legaal doden van tienduizenden zomertortels in het najaar van 2020, maar een paar weken later herriep ze haar besluit na wijdverbreide afkeuring vanuit heel Europa.
.

.
Bronnen:

©AnimalsToday.nl Aurora van de Loo