De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) weigerde sinds 2016 tweemaal om een handhavingsverzoek van Dier&Recht te honoreren, bij vermeende fokkers van Franse bulldogs. Fokken met deze honden is verboden vanwege ernstig lijden door hun platte snuiten. Deze week heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven geoordeeld: de NVWA moet binnen een half jaar bij de verdachte fokkers op controle.

Franse bulldogs
NVWA moet vermeende fokkers van Franse bulldogs inspecteren | Foto: publiek domein

Dier&Recht diende in augustus 2016 een handhavingsverzoek in tegen bijna twintig fokkers van Franse bulldogs. Deze honden mogen bij wet niet gefokt worden omdat hun korte snuiten en afgesloten neusgaten ze veel last bezorgen. Dit leidt onder meer tot chronische kortademigheid, met veel nare gevolgen voor de hond.

Franse bulldogs
Korte snuiten en afgesloten neusgaten veroorzaken veel leed | Foto: publiek domein

In april 2018 wordt het handhavingsverzoek afgewezen, want er zijn ‘onvoldoende aanknopingspunten geleverd om nader onderzoek te rechtvaardigen, of vast te stellen dat er sprake is van een overtreding’. Een bekend antwoord van de NVWA. Dier&Recht maakt hiertegen bezwaar en in oktober 2018 is de hoorzitting bij de NVWA. Die belooft om de fokkers te bezoeken en de honden te beoordelen.

Geen inspectie fokkers Franse bulldogs

Maar de inspecties vinden niet plaats en op 1 maart 2019 verklaart de NVWA het bezwaar ‘ongegrond’. Dier&Recht tekent hiertegen beroep aan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb). In januari van dit jaar hadden fokkers, NVWA en Dier&Recht spreektijd voor de rechter.

Franse bulldogs
Foto: publiek domein

Binnen zes maanden

Op 25 mei 2021 oordeelt het CBb dat Dier&Recht wel degelijk voldoende aanknopingspunten heeft gegeven voor nader onderzoek naar overtreding van artikel 3.4 Besluit houders van dieren. De NVWA moet nu binnen zes maanden bij de nog actieve fokkers inspecteren of hun fokdieren voldoen aan de huidige wetgeving. Dierenarts Kelly Kesse van Dier&Recht:

“Dat is ontzettend goed nieuws voor de honden en precies waar Dier&Recht voor strijdt. Elke hond heeft recht op een gezonde snuit met open neusgaten!”

Bron:

Ziekmakende korte hondensnuiten straks verleden tijd

©AnimalsToday.nl