De Europese Commissie heeft 6 landen de wacht aangezegd omdat ze de nieuwe regels voor groepshuisvesting van zeugen overtreden. Sinds 1 januari 2013 mogen zwangere zeugen niet meer hun hele zwangerschap worden vastgezet tussen stalen stangen maar moeten ze in groepen worden gehouden. Nu blijkt dat 6 landen, namelijk België, Cyprus, Finland, Frankrijk, Griekenland en Slovenie, zich nog niet volledig aan de wet houden. De Europese Commissie maant hen nu dit snel te gaan doen en dreigt met juridische procedures.

zeugenkooien
Foto © Compassion in World Farming

Kort na het van kracht worden van de nieuwe regels, begin vorig jaar, hielden nog maar 11 landen zich volledig aan het verbod. Dankzij de campagne van Compassion in World Farming is dit aantal inmiddels flink gestegen, tot 22 landen. Het aantal zeugen dat nog illegaal in kooien gehouden wordt is daarmee ook flink gedaald, tot – naar schatting – minder dan 300.000. Begin vorig jaar was het nog circa 1,5 miljoen!

Compassion in World Farming gaat door met de campagne tegen de wetsovertredingen in de Europese varkenshouderij. Dat doen we natuurlijk voor de zeugen die nog illegaal in wrede kooien staan, maar ook om een eind te maken aan andere weid verbreide wetsovertredingen in de varkenshouderij.

Persbericht Compassion in World Farming

Omroep Piep!