IJsland heeft de activiteiten van één van zijn twee walvisschepen tijdelijk stopgezet omdat het te lang duurde om een vinvis te doden, zo lieten zowel ambtenaren als de eigenaar van het schip weten. Het duurde maar liefst een half uur voor de vinvis uit zijn lijden werd verlost nadat een eerste harpoen hem had verwond.

Ijsland
IJsland legt eigen walvisschip aan de ketting vanwege dierenleed | Foto: publiek domein

Een paar weken geleden maakte het land een einde aan een pauze van twee maanden in de walvisjachtactiviteiten. In juni werd deze pauze afgekondigd na een kritisch rapport waaruit bleek dat de dieren onnodig veel lijden tijdens de jacht. Eigenlijk werd gehoopt dat dit een definitief einde van de jacht zou betekenen, maar helaas. Tegen de wens van dierenwelzijnsorganisaties in, staat IJsland de walvisjacht toch weer toe. Het land verklaarde strengere regels te hebben ingevoerd en meer toezicht te houden om het leed voor de walvissen tot een minimum te beperken.

IJsland start opnieuw walvisjacht ondanks zomerstop

Technisch probleem

Dat toezicht heeft er nu toe geleid dat begin september het schip de Hvalur 8 problemen had met een vinvis die nog een half uur in leven was nadat hij was geraakt door een harpoenschot. Zo lang duurde het voordat het genadeschot vanaf het schip werd afgevuurd. Kristján Loftsson, het hoofd van de enige IJslandse walvisjachtfirma, Hvalur hf., schreef de fout toe aan een technisch probleem met het trekmechanisme van de harpoen. Het schip is opgedragen om zijn activiteiten te staken totdat dit probleem is opgelost, aldus de Voedsel- en Veterinaire Autoriteit (MAST).

Walvisjacht is omstreden

De walvisjacht in IJsland loopt van midden juni tot eind september. Het grootste deel van het geoogste walvisvlees wordt verkocht aan Japan. Vorig jaar werd er in IJslandse wateren op 148 vinvissen gejaagd. Daarbij kwam het 36 keer voor dat het afvuren van één harpoen onvoldoende bleek om het dier te doden. In een extreem geval werd een aangeschoten walvis zelfs vijf uur lang achtervolgd tot het dier ontkwam. Wie weet hoe het dat dier vergaan is met een harpoen in zijn lijf in zee!

Er is ook in IJsland veel weerstand tegen de walvisvaart. Onlangs ketenden twee dierenrechtenactivisten zich bijvoorbeeld vast aan de Hvalur 8 en 9. Ze lagen meer dan 33 uur aan de ketting vast in de haven. Vorige maand bleek uit onderzoek dat slechts 29 procent van de IJslanders voor de walvisvaart is, en dat zijn vrijwel allemaal ouderen. Het animo voor de jacht neemt ook om economische redenen af, het brengt minder op en verstoort de lucratieve walvis kijktours voor toeristen.

Foto: Sea Shepherd Global

Wereldwijd verbod

De beslissing om de walvisjacht weer te openen is ook in strijd met internationale afspraken. Sinds 1986 geldt er een verbod op commerciële walvisvaart van de International Whaling Commission (IWC). Toch werd in 2008 de gewone vinvis tot bedreigde diersoort verklaard.  En verder is handel in vinvisproducten verboden met het VN CITES-verdrag. IJsland heeft echter voor beide wetten een uitzondering bedongen en kan de jacht dus voortzetten, net als Japan en Noorwegen. Vissers krijgen jaarlijks van de regering een quotum voor het aantal vinvissen en dwergvinvissen die gedood mogen worden.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Laura Lancée