Aanstaande vrijdag 13 juli vindt om 11.45 uur in het gemeentehuis van Schiermonnikoog, Nieuwestreek 5, de hoorzitting plaats over het op 17 mei door Comité Dierennoodhulp (en ook mede namens Een Dier een Vriend, Rechten voor al dat leeft en stichting Dierennood) ingediende bezwaarschrift tegen de door Groen Links burgemeester Ineke van Gent op 16 mei 2018 verstrekte vergunning aan de Stichting Folkloristisch Pinksterfeest om een haan drie en halve dag in een mand op te sluiten hangend aan een mast op 18 meter hoogte. Deze hoorzitting is openbaar en Karen Soeters van Animals Today zal Comité Dierennoodhulp vertegenwoordigen.

haan
Hoorzitting over dierenmishandeling haan Schiermonnikoog| Foto: screenshot video maugdu/YouTube

Comité Dierennoodhulp heeft op 20 juni i.v.m. deze hoorzitting een WOB verzoek ingediend bij de gemeente om de gemaakte filmbeelden van de haan terwijl deze opgesloten zat en de dierenartsrapportage hierover digitaal aan hen te leveren uiterlijk 30 juni, maar heeft deze tot de dag van vandaag nog niet mogen ontvangen. Comité Dierennoodhulp betreurt het dat de gemeente haar niet de kans heeft gegeven om voor de hoorzitting de beelden met deskundigen te overleggen. Desondanks hopen de dierenorganisaties dat de commissie bezwaarschriften zal gaan besluiten dat er ten onrechte een evenementenvergunning is afgegeven voor het onderdeel met de haan en dat zij aan de gemeente meegeeft dat er voor de volgende jaren geen haan meer bij dit evenement gebruikt mag worden. “Het gebruik van dieren voor traditionele feesten en evenementen is echt niet meer van deze tijd. En dit evenement is daarnaast ook nog eens in strijd met de wet, het wordt daarom hoog tijd dat hier recht gesproken wordt”, aldus Karen Soeters namens de dierenorganisaties. Zonder haan kunnen de mensen op Schiermonnikoog jaarlijks ook een mooi, gezellig en bovenal diervriendelijk feest hebben.

Gronden van bezwaar
De haan wordt voor het folkloristisch Pinksterfeest zonder redelijk doel in zijn welzijn aangetast. Het kan niet anders dan dat het roven van hanen uit hun vertrouwde omgeving dat door jongens in opdracht van de Kallemooi commissie op zaterdagavond 19 mei 2018 is gebeurt de hanen veel angst en stress heeft opgeleverd. Door één zogenaamd uitverkoren haan ter opleuking van het Kallemooifeest vervolgens in een mand op te sluiten en die vast te maken aan een mast en deze omhoog te kantelen en daar drie en halve dag op ruim 18 meter hoogte laten hangen is ronduit dierenmishandeling. De haan werd zonder redelijk doel in zijn welzijn aangetast, waarmee de Wet dieren en het Besluit houders van dieren werden overtreden.

Door de opsluiting in een mand kan de haan zich drie en halve dag niet natuurlijk gedragen, zit in isolement en lijdt onnodig veel angst en stress. Het feit dat een dierenarts dagelijks enkele malen de haan in de gaten hield via een camera in de mand, zijn maatregelen die er slechts op gericht waren om er zorg voor te dragen dat de haan er levend uit kwam. Stress en angst had het dier er niet minder door. Ook het in een optocht van een groep kinderen dragen van de haan, nadat hij na drie dagen opsluiting uit de mand werd gehaald, gaf het dier onnodige angst en stress. Ook de Caring Vets, een groep van ruim 130 dierenartsen die zich vanuit hun professie inzetten om het welzijn van dieren te verbeteren, zijn van mening dat het gebruik van een haan ter vermaak tijdens het feest van Kallemooi een ernstige aantasting van het welzijn van het dier is en daarom onaanvaardbaar en in strijd met de wet. Het gaat de dierenorganisaties niet alleen om het welzijn van deze ene haan, maar ook om het slechte voorbeeld wat hier aan mensen gegeven wordt: dat je voor vermaak maar met een dier mag doen wat je wilt.

Persbericht Comité Dierennoodhulp