Had je altijd al het gevoel dat je hond je begrijpt? Hij begrijpt je in ieder geval goed genoeg om te weten wanneer hij het beste voedsel van je kan stelen!

honden
Foto: © retales botijero via Compfight cc

Honden voelen ons beter aan dan we tot nu toe dachten. Ze zijn heel goed in staat om situaties te doorzien vanuit het standpunt van een mens. Zo weet je hond dat hij het beste voedsel kan wegkapen wanneer niemand kijkt.

Animal Cognition publiceerde onlangs een onderzoek dat tot doel had uit te vinden of honden het standpunt van de mens snappen. Er werkten 84 honden aan mee. Een persoon verbood een hond voedsel te nemen en verliet vervolgens de ruimte. Volgens de onderzoekers stalen honden vier keer zo vaak het verboden voedsel wanneer de lichten uit waren, zodat de mensen in de kamer het niet konden zien. Hieruit blijkt dat honden hun gedrag kunnen aanpassen als ze weten dat het perspectief van hun eigenaar veranderd is.

De onderzoekers zeggen dat het “onwaarschijnlijk is dat de honden gewoon vergaten dat er een mens in de kamer was” toen de lichten uit waren. In plaats daarvan lijkt het alsof de honden het onderscheid begrijpen tussen het moment waarop de mens ze wel of niet kan zien.

De experimenten werden met genoeg variatie ontworpen om valse associaties te vermijden – zoals dat honden plotselinge duisternis beginnen te koppelen aan iemand die ze eten geeft.

Dr Juliane Kaminski werkt op de afdeling psychologie van de Universiteit van Portsmouth. Over het onderzoek zegt zij: “ongelooflijk, want het impliceert dat honden door hebben dat de mens ze niet kan zien, wat betekent dat zij het menselijke perspectief begrijpen.”

Deze uitkomst kan van belang zijn om de capaciteiten van honden te begrijpen die nauw samenwerken met mensen, zoals geleidehonden voor blinden en speurhonden.

Uit eerder onderzoek blijkt dat, hoewel mensen denken dat ze verschillende gezichtsuitdrukkingen van hun hond herkennen, dit vaak onnauwkeurig is en een projectie van menselijke emoties.

“Mensen schrijven voortdurend bepaalde kwaliteiten en emoties toe aan andere levende wezens. We weten dat onze eigen hond slim of gevoelig is, maar dat is wat wíj denken, niet zij”, verklaart Dr Kaminski.

“Deze resultaten suggereren dat mensen misschien gelijk hebben wat honden betreft, maar we kunnen nog steeds niet volledig zeker zijn of de resultaten betekenen dat honden een echt flexibel begrip hebben van de geest en die van anderen. Men heeft altijd aangenomen dat alleen mensen dit vermogen hadden.”

Dus als je in het vervolg een taart probeert te beschermen die je niet helemaal buiten het bereik van je hond kunt plaatsen, laat dan in ieder geval de lichten aan!

Bron ©PiepVandaag.nl Isabelle Oostendorp