Wakker DierGeitenkaasproducenten verwijderen misleidende plaatjes van geiten in de wei van verpakking

13 Grote geitenkaas en -melkproducenten gaan hun verpakkingen aanpassen. De vele misleidende plaatjes van geiten in de wei worden verwijderd. Deze toezegging deden de bedrijven aan Wakker Dier. In werkelijkheid staan vrijwel alle geiten op stal.

Bettine geitenkaas

De toezeggingen komen onder andere van BettineMilnerAldi en Lidl. Enkele producenten hebben aangegeven te gaan bekijken of de geiten toch de wei in kunnen. Wakker Dier startte eerder dit jaar een proefproces bij de Reclame Code Commissie tegen de misleidende verpakkingen in het zuivelschap van de supermarkten. Dit proefproces is nu ingetrokken omdat alle grote Nederlandse geitenkaas- en melkproducenten nu niet meer misleiden. Wel wil Wakker Dier dat de geitensector werk gaat maken van weidegang voor geiten. Momenteel hebben van de 270.000 melkgeiten in Nederland vrijwel alleen biologische geiten weidegang.

Geitensector

De geitensector is al jarenlang de snelst groeiende veesector van Nederland, met een tijdelijke groeidip tijdens de Q-koorts uitbraak. Toen zijn 50.000 drachtige geiten dood gemaakt, circa 4.000 mensen werden ziek en 19 mensen overleden. Momenteel leven naar schatting 270.000 melkgeiten in Nederland. Vrijwel alle niet-biologische melkgeiten staan jaarrond op stal. Ze staan dan met honderden, soms duizenden, geiten in een krappe stal op stro. Om melk te blijven geven moeten de melkgeiten regelmatig lammeren. Deze geitenlammeren worden gelijk bij de moedergeit weggehaald en worden vaak op een lang veetransport gezet. De meeste geiten worden onthoornd.

Misleiding aangepakt

In april beloofde Aldi al haar verpakkingen aan te passen, nadat Wakker Dier een klacht bij de Reclame Code Commissie (RCC) had neergelegd. Bettine – tegen wie Wakker Dier hierna een klacht indiende bij de RCC – gaf vervolgens aan al bezig te zijn met een restyling van de verpakkingen waarbij de plaatjes van weidende geiten verdwijnen. Daarna werden de andere grote Nederlandse producenten aangeschreven die weidende geiten op de verpakking hadden staan. Zij beloofden ook allemaal het onterechte beeld van de weidende geit van de verpakking te gaan halen. De meeste fabrikanten hebben hun verpakkingen al aangepast of zullen het komende maanden aanpassen. Uiterlijk volgende zomer zijn alle bedrijven omgeschakeld. Gijs gaf aan dat één van haar leveranciers de geiten beweidt en een ander ernaar streeft de dieren per 2014 ook buiten te laten staan. Milner beloofde op eigen initiatief de verpakking van haar nieuwe product Milner Koe & Geit aan te passen. Op buitenlandse geitenkazen – voornamelijk Franse – kunnen nog wel weidende geiten zichtbaar zijn. De Franse dierenbeschermingsorganisatie PMAF is momenteel bezig met een onderzoek naar de omstandigheden in de Franse geitenhouderij. Wakker Dier heeft besloten de resultaten van dit rapport af te wachten, alvorens ook deze producenten aan te schrijven.

Persbericht Wakker Dier