In het Verenigd Koninkrijk is het heel normaal om stiertjes direct of enkele dagen na hun geboorte te doden op de boerderij. Stiertjes zijn ‘nutteloos’ in de zuivelindustrie en kosten de boer alleen maar tijd en geld. Aan dit ‘smerige geheim’ onder melkveehouders komt een eind. Vanaf 1 januari 2021 is een nieuwe welzijnswet van kracht die deze praktijken verbiedt. Melkveehouders in het VK krijgen één jaar de tijd om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen.

Einde van het ‘smerige geheim’ Britse zuivelindustrie?
Stierkalf | Foto: publiek domein

Volgens een onderzoek dat The Guardian in 2018 uitvoerde bleek dat jaarlijks 95.000 stiertjes binnen een paar dagen na hun geboorte op de boerderij werden gedood. Omdat er domweg geen markt is voor de stiertjes is het goedkoper om ze gelijk dood te maken na de geboorte, in plaats van ze op te laten groeien. Dit stuit uiteraard op woede van dierenwelzijnsorganisaties.

Einde van het ‘smerige geheim’?

Door de toename in het gebruik van gesekst sperma én nieuwe ‘afzetmarkten’ voor de stiertjes is het aantal pasgeboren stiertjes dat op de boerderij wordt gedood wel wat afgenomen. Maar volgens schattingen van de zuivelindustrie gaat het jaarlijks nog altijd om 60.000 stiertjes; 15 procent van alle stiertjes die worden geboren op melkveehouderijen in het Verenigd Koninkrijk. Met de nieuwe regels moet dit aantal binnenkort flink gaan afnemen, opdat melkveehouders tegen het eind van 2021 voldoen aan de nieuwe regels.

Einde van het ‘smerige geheim’ Britse zuivelindustrie?
Stierkalf | Foto: publiek domein

Alle boerderijen die produceren onder het Red Tractor-kwaliteitslabel, verantwoordelijk voor 95 procent van de melkproductie in de VK, moeten volgens de nieuwe regels geboortes en sterfgevallen beter documenteren. Volgens de nieuwe standaard worden boerderijen uitgesloten waar kalfjes nog routinematig worden gedood. De nieuwe regels gaan per 1 januari 2021 van kracht, maar volgens een woordvoerder van Red Tractor krijgen melkveehouders een jaar om te voldoen aan de nieuwe standaarden.

Einde van het ‘smerige geheim’ Britse zuivelindustrie?
Stierkalf | Foto: publiek domein

Supermarktketens als Sainsbury’s, Co-op en Waitrose hebben het vroegtijdig doden van stiertjes op de boerderij of het overzees exporteren van de jonge dieren al verboden in hun toeleveringsketen. Ook kiezen melkveehouders steeds vaker vooraf gesekst sperma, waarmee de kans op het krijgen van mannelijke nakomelingen veel kleiner is. Met dit gesekste zaad is het aantal mannelijke kalfjes terug te brengen tot 10 procent.

Het andere ‘smerige geheim’

En zo buigt de mens de natuur om, zodat het weer perfect in het gangbare straatje past. Want ondanks dat er met de nieuwe regels een einde lijkt te komen aan het doden van pasgeboren stiertjes in het VK, doet het niet af aan het immense dierenleed in de zuivelindustrie. Moederkoeien die worden uitgemolken totdat ze erbij neervallen, kalveren die direct bij de geboorte bij hun moeder worden weggehaald en wie weet waar terechtkomen. Zo publiceerden we vorige week nog een bericht van Eyes on Animals over Nederlands vee, dat onder de gruwelijkste omstandigheden wordt afgeslacht in Libië en Libanon. Een industrie die tot op het bot is verziekt: het ‘smerige geheim’ van de gehele vee-industrie.

Bron:

Nederlands vee naar horrorslachthuizen in Libië en Libanon

©AnimalsToday.nl