Niet alleen varkens worden nog steeds mishandeld in Nederlandse slachthuizen. Nieuw verkregen inspectierapporten over 2019 tonen aan dat dierenleed ook onverminderd doorgaat bij eendenslachter Tomassen Duck-To uit Ermelo. Opnieuw zijn er boetes opgelegd, onder andere voor het bij volle bewustzijn kelen van eenden en hoge sterfte door nalatigheid bij hitte.

Tomassen Duck-To
Eendentransport naar Tomassen Duck-To | Foto: screenshot video Animal Rights Nederland & België/Vimeo

In 2019 waren er nog 52 bedrijven met ruim 970.000 eenden over in ons land (bron: CBS). Er is in Nederland één eendenslachthuis, Tomassen Duck-To in Ermelo, waar al deze dieren hun leven eindigen.

Onderstaande video werd vorig jaar door Animal Rights gepubliceerd en laat een transport zien van eenden die naar de slacht gaan in Ermelo:
.

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

NVWA inspectierapporten

Sinds 2017 houdt Animal Rights de eendenindustrie in de gaten en bekijkt de organisatie met enige regelmaat de inspectierapporten van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA) over dit slachthuis die verkregen worden via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Altijd weer blijken er vele misstanden te zijn, met groot dierenleed als gevolg.

Het meest recente Wob-verzoek beslaat de eerste vier maanden van 2019 plus een aantal dagen van mei. In die periode werd Tomassen Duck-To driemaal met 2500 euro beboet voor het overtreden van meerdere dierenwelzijnsvoorschriften.

Boetes voor falende verdoving

Op 5 april 2019 ontvangt het slachthuis twee boetebeschikkingen van ieder 2500 euro voor veroorzaakt dierenleed gedurende de voorafgaande zomer. Toezichthoudend dierenartsen stellen in juni en juli vast vast dat eenden na het automatisch mes en voor het aansnijden door de nasnijder tekenen van bewustzijn vertoonden, namelijk een opgetrokken nek, bewegen met de kop, fladderen en ritmische ademhalingsbewegingen. Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen:

“Falende verdoving waardoor eenden bij volle bewustzijn de keel wordt doorgesneden is een steeds terugkerend probleem bij dit slachthuis. We lezen dit ook terug in de NVWA inspectierapporten over 2017 en 2018.”

Ook in de eerste maanden van 2019 worden eenden onvoldoende verdoofd. Zowel op 11 januari als op 7 maart constateren inspecteurs dat meer dan één eend per minuut niet volledig bedwelmd ‘aangesneden’ worden. Dit is niet eens reden tot het opstellen van een rapport van bevindingen door de NVWA-inspecteur, men vult slechts het zout bij in het waterbad waarin de eenden elektrisch verdoofd worden, voordat hun kelen worden doorgesneden.

Tomassen Duck-To
Eendentransport naar Tomassen Duck-To | Foto: screenshot video Animal Rights Nederland & België/Vimeo

Bijna 100 eenden sterven aan hittestress

Ook hittestress is iedere zomer een terugkerende marteling bij het eendenslachthuis, met ongelofelijk lijden en soms grote sterfte tot gevolg. Op 10 mei 2019 ontving Tomassen opnieuw een boetebeschikking van 2500 euro. Een inspecteur constateerde op 26 juli 2018 dat vanwege een storing zo’n 3000 eenden ruim twee en een half uur in de aanvoerhal moeten wachten om geslacht te worden. Het was die dag in De Bilt 35,7 graden.

De inspecteur zag dat de wachtende eenden tekenen van hittestress vertoonden. Uiteindelijk overleven 93 eenden deze marteling niet. Het totaal percentage dode eenden uit desbetreffende vrachtwagen komt daarmee uit op 2,16 procent. De handhavingsnorm van de NVWA is boven 0,5 procent dode dieren. De inspecteur sluit zijn rapport af met:

“De eenden zijn op het slachthuis doodgegaan door de hittestress, dit gaat gepaard met pijn/spanning en lijden. De eenden zijn doodgegaan als gevolg van oververhitting. Er werd na aankomst op het slachthuis onvoldoende rekening gehouden met de weersomstandigheden ondanks het feit dat er sprake was van extreme weersomstandigheden. Er werd niet voor voldoende ventilatie gezorgd. Hieruit blijkt dat het bedrijf geen afdoende maatregelen heeft getroffen om de dieren fysiek comfort en fysieke bescherming te bieden.”

Mishandeling levende eend

Een derde steeds terugkerende vorm van dierenmishandeling is de ruwe behandeling van levende eenden door slachthuismedewerkers. Op 18 februari 2019 gooit een ophanger een eend waarvan hij dacht dat deze dood was met harde smak naast de bak met dode eenden op de grond. De NVWA inspecteur constateert:

“…dier was niet dood en lag nog te spartelen op de grond. vervolgens wordt het dier opgepakt en als nog aangehangen aan de lijn.”

Toch stelt de inspecteur geen rapport van bevindingen op. Hij maakt in plaats daarvan melding bij de bedrijfsleider over deze medewerker.

Tomassen Duck-To
Eendentransport naar Tomassen Duck-To | Foto: screenshot video Animal Rights Nederland & België/Vimeo

Exit Tomassen Duck-To

Vermeulen eist sluiting van de eendenslachter, waar zoveel structureel mis is en ondanks boetes geen verbetering valt waar te nemen:

“Wat ons drie jaar lopende onderzoek van de inspectierapporten van de Ermelose eendenslachter onomstootbaar aantoont, is dat falende verdoving, hittestress en ruwe behandeling van eenden een structureel probleem zijn bij Tomassen Duck-To. Het lijden en sterven van eenden door grove nalatigheid van het slachthuis is een chronische tekortkoming waarvan de NVWA en het ministerie van LNV op de hoogte zijn. De steeds weer opgelegde boetes brengen daarin geen verandering. Animal Rights wil dat het slachthuis gesloten wordt.”

Bron:


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.