Zeven, en waarschijnlijk acht van de vorige maand verhuisde 14 neushoorns zijn overleden. Kenya Wildlife Service verplaatste de neushoorns uit de nationale parken van Nairobi en Nakuru naar het park Tsavo East in Kenia, omdat ze daar beter beschermd zouden zijn tegen stropers en om in het park de populatie zwarte neushoorns uit te breiden. Helaas blijkt uit onderzoek dat de neushoorns overleden zijn door ongeschikt drinkwater, waardoor ze een zoutvergiftiging opliepen, zo meldt de Keniaanse overheid.

zoutvergiftiging
Zwarte neushoorn in Tanzania | Foto: publiek domein

Er bestaat nog twijfel of de nawerking van de narcose van invloed is geweest op het overlijden, hoewel dat moeilijk te bevestigen is. Om de neushoorns te verplaatsen worden de dieren onder narcose gebracht, maar tot nu toe heeft dat nooit echt voor problemen gezorgd. Van de door de jaren heen 149 verplaatste zwarte neushoorns hebben – ook weer – 8 het niet overleefd. Dat aantal is dus nu in één klap verdubbeld.

Zout
Er zijn nog geen details over de oorzaak van de zoutvergiftiging, maar het zou kunnen dat deze puur een kwestie is van pech. Op verschillende plaatsen in Afrika komen grotere en kleinere zoutmeren voor, die voor vrijwel alle levende wezens erg giftig zijn, behalve voor onder meer flamingo’s. Veel van de zoutmeren worden geëxploiteerd voor kalium, en daardoor verdwijnen steeds meer broedplaatsen voor deze roze vogels, zoals in Tanzania.

zoutvergiftiging
Zwarte neushoorn zoekt een poel op voor een modderbad | Foto: publiek domein

Maar er wordt ook gemeld dat het zou gaan om een vergiftiging van het drinkwater in de verblijven van de neushoorns, en nog weer andere (anonieme) bronnen melden dat er mogelijk nalatigheid is geweest tijdens de verhuizing. Nader onderzoek zal de oorzaak moeten aanwijzen en mogelijk ook wie ervoor verantwoordelijk was.

Per direct is al het transport van zwarte neushoorns in het land opgeschort, totdat een grootschalig onderzoek naar de doodsoorzaak duidelijkheid heeft verschaft.

Ernstig bedreigd
Naar schatting leven er nog 3.000 tot 5.000 zwarte neushoorns in het wild, die daarmee al sinds 1996 tot de ernstig bedreigde diersoorten behoren. Iedere overleden zwarte neushoorn is dan ook een klap. Stroperij is het grootste probleem en neemt de laatste jaren fors toe ten zuiden van de Sahara. Zwaar bewapende criminele bendes doden vele olifanten en neushoorns, vanwege de hoge vraag naar ivoor en neushoornhoorn uit Azië.

zoutvergiftiging
Zwarte neushoorn met jong | Foto: publiek domein

Bronnen: Nu, NOS, Metro (B) ©AnimalsToday.nl Bart van Riel