De provincie Flevoland wil dat de grote grazers van de Oostvaardersplassen bijgevoerd gaan worden, ondanks het advies van deskundigen en Staatsbosbeheer om dit niet te doen. De belangrijkste motivatie van de provincie om de dieren bij te voeren is de onrust over dit onderwerp binnen de samenleving. Staatsbosbeheer heeft opdracht gekregen om de komende dagen bij te gaan voeren.

Oostvaardersplassen
Grote grazers Oostvaardersplassen bijgevoerd ondanks advies deskundigen | Foto: Ouwesok Flickr via Compfight cc

Volgens provincie Flevoland worden de dieren bijgevoerd door veel mensen, ondanks het bestaande verbod. De dieren zouden niet altijd het juiste voer krijgen. Ook zouden de plaatsen waar ze gevoerd worden niet handig zijn. Staatsbosbeheer kan het bijvoeren op een verantwoorde manier doen met het juiste voer. Daarnaast hebben de boswachters van Staatsbosbeheer te maken met bedreigingen.

De provincie gaf ook aan dat alleen Staatsbosbeheer de dieren mag voeren. Voor alle andere mensen die bijvoeren blijft het verbod staan en riskeert men een boete. De provincie vraagt daarom mensen niet meer naar de Oostvaardersplassen te reizen met voer voor de grazers. Tot het einde van de huidige vorstperiode blijft deze maatregel van kracht.

Belang van de dieren
Veel mensen zijn van mening dat de dieren bijgevoerd moeten worden, maar deskundigen benadrukken dat dit niet in het belang van de dieren is. Volgens de Partij voor de Dieren zorgt bijvoeren alleen voor grotere problemen, op zowel de korte als de lange termijn. De partij vindt dit geen echte oplossing. Afgelopen januari diende de Partij voor de Dieren een motie in om het Kotterbos, een bos aan de rand van de Oostvaardersplassen, open te stellen voor de dieren voor extra natuurlijk voedsel en beschutting. Het initiatief kon niet rekenen op een meerderheid van de andere partijen.

https://www.facebook.com/PartijvoordeDieren/posts/1789983407721045

Esther Ouwehand werd door NPO radio1 geïnterviewd over de standpunten van de partij over de Oostvaardersplassen. Beluister het interview.

Momenteel worden er allerlei acties georganiseerd, waaronder een demonstratie, door mensen die van mening zijn dat er ingegrepen en bijgevoerd moet worden.

Bron: NOS ©AnimalsToday.nl Estefanía Pampín Zuidmeer