Onlangs publiceerde Comité Dierennoodhulp op Animals Today over de Mechelse herder Nina, die harteloos en onterecht gedood werd in opdracht van burgemeester Van Oosterhout van de gemeente Emmen. Op 24 mei werd Nina in beslag genomen vanwege bijtincidenten en op 11 juli werd zij gedood. Eigenaresse Sandra kreeg van de gemeente Emmen geen enkele kans om voor Nina op te komen. En ook op de brief met het aanbod van Comité Dierennoodhulp voor een rechtvaardige behandeling van Nina, een contra-expertise en een verzoek voor een gesprek kwam geen enkele reactie van de gemeente.

Mechelse herder Nina
Burgemeester Van Oosterhout (Emmen) had Mechelse herder Nina niet mogen laten doden | Foto: Comité Dierennoodhulp

Eigenaresse Sandra diende samen met haar advocaat Jaap Baar bezwaar in en deze werden op 11 september bij de Commissie van advies voor de bezwaarschriften behandeld. Op 11 oktober stelde de commissie eigenaresse Sandra in het gelijk op de belangrijkste punten. Burgemeester Van Oosterhout werd flink door de commissie op zijn vingers getikt: hij had Nina op 11 juli niet mogen laten doden.

Van het kastje naar de muur

Vanaf de dag dat Nina in beslag genomen werd tot aan het moment dat Sandra hoorde dat Nina gedood was heeft zij talloze malen bij de gemeente aan de telefoon gehangen en om een gesprek verzocht. Zij kreeg telkens nul op rekest en geen enkel ingang. Ook op haar brief, waarin zij schreef alle maatregelen te willen nemen en dat er ondertussen een schutting in de tuin stond waardoor Nina niet kon ontsnappen, kreeg zij geen reactie. Opkomen voor Nina werd Sandra onmogelijk gemaakt.

Mechelse herder Nina
Mechelse herder Nina werd onterecht gedood door gemeente Emmen | Foto: Comité Dierennoodhulp

Mechelse herder Nina dood voordat besluit op papier stond

Bizar in deze zaak is dat het besluit om Nina te doden pas op 17 juli op schrift is gesteld en Nina dus op 11 juli al gedood is. Op 16 juli kreeg Sandra’s advocaat Jaap Baar, die een voorlopige voorziening wilde aanvragen om Nina vrij te krijgen, een telefoontje van Jan Mulder van de gemeente Emmen dat Nina al op 11 juli in opdracht van de burgemeester was gedood. Een dag daarna kwam dit besluit pas op schrift. Ook konden Sandra en haar gezin niet meer afscheid nemen van Nina en haar begraven of cremeren; haar lichaam was al vernietigd.

Eigenaresse Sandra krijgt niet op alle punten gelijk. De commissie stelt vast dat er wel reden was om Nina in beslag te nemen. Maar dat Nina op 11 juli gedood is vind de commissie onrechtmatig en volstrekt onaanvaardbaar. De commissie stelt dat de door de burgemeester aangevoerde redenen om Nina te doden omwille van ruimtebeslag en kostenbeheersing niet zo zwaar mogen wegen dat daarmee valt te vergoelijken dat bezwaarmakers in de hun ter beschikking staande rechtsmogelijkheden worden beperkt en die mogelijkheden feitelijk teniet worden gedaan.

Mechelse herder Nina
De Mechelse herder Nina werd op 11 juli onterecht ter dood gebracht | Foto: Comité Dierennoodhulp

Tussen het moment van inbeslagname – op 24 mei – en 11 juli 2019, de dag dat hond Nina is gedood, liggen 7 weken. Daarmee wordt niet voldaan aan de in Artikel 5:30 eerste lid van de  Algemene wet bestuursrecht gestelde termijn van 13 weken waarbinnen een zaak (lees: ding), zoals stom genoeg een hond nog altijd wordt gezien, nog niet mag worden verkocht. De gemeente had ook deze termijn in acht moeten nemen.

Niet gevaarlijk verklaard, geen overtreding muilkorfgebod

Ter zitting is door de heer Mulder (die de burgemeester vertegenwoordigde) aangegeven dat er geen schriftelijk besluit tot het gevaarlijk verklaren van hond Nina kan worden gevonden in het archief van de gemeente. Ook is er geen overtreding van een muilkorfgebod, want uit de op de zaak betrekking hebbende stukken blijkt niet dat hond Nina op grond van artikel 2:34, eerste lid, van de APV gevaarlijk is geacht en dat er een aanlijn- en muilkorfgebod is opgelegd.

Mechelse herder Nina
Nina had nog een heel leven voor zich | Foto: Comité Dierennoodhulp

Advies aan burgemeester Emmen

De commissie adviseert de burgemeester om zijn handelswijze aan te gaan passen en eigenaren ruimte te bieden voor indien nodig en gewenst:

  • het uitvoeren en aanleveren van een contra-expertise;
  • het afscheid nemen van de hond;
  • teruggave van het stoffelijk overschot en eventuele zaken als een lijn en
    halsband.

 

Mechelse herder Nina
Sandra en Nina | Foto: Comité Dierennoodhulp

Vergoeding maar geen smartengeld

De commissie adviseert de burgemeester om een vergoeding van € 1024,- toe te kennen aan Sandra, in verband met de door een derde partij beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Dit is echter bij lange na niet wat Sandra in werkelijkheid kwijt is aan advocaatkosten. En Nina krijgt zij er niet mee terug.

Sandra is blij met deze uitspraak, want dit kan voor andere honden iets goeds betekenen. Deze uitspraak kan voorkomen dat met een andere hond hetzelfde gebeurt als wat met Nina gebeurde. Maar Nina krijgt ze er niet mee terug. Nina was pas 3 jaar oud en ze had nog een heel leven voor zich. Buiten altijd aangelijnd en met een muilkorf om had ze nog een heel leuk leven kunnen hebben. Het zal Sandra altijd pijn blijven doen dat Nina die kans niet heeft gekregen.

S. van de Werd – Comité Dierennoodhulp
.

  • Lees ook:

‘Hond Nina harteloos en onterecht gedood door gemeente Emmen’