Search Results for Staatsbosbeheer

boswachters
Binnenland, Kort, Nieuws

Boswachters Staatsbosbeheer aangesloten op C2000 netwerk 

De boswachters van Staatsbosbeheer met een handhavingsbevoegdheid, oftewel BOA’s, gaan intensiever samenwerken met politie, brandweer en de andere hulpdiensten. De communicatie wordt geïntensiveerd en de BOA’s worden aangesloten op C2000, het landelijke communicatiesysteem van de hulpdiensten. Ondertekening Op 16 september hebben Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer…

Binnenland, Kort, Nieuws

Afschot van edelherten OVP door rechter stopgezet, motie van wantrouwen tegen provincie 

De bestuursrechter in Lelystad heeft gisteren per direct het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen stopgezet. Dit als uitspraak op het bezwaar tegen de afschotregeling, ingediend door De Faunabescherming, Dierbaar Flevoland en Fauna4Life. Volgens de rechter is het provinciale streven van maximaal 490 edelherten in…