Het kan je niet ontgaan zijn, in ons land komen steeds meer windmolens te staan. De groene energie die hiermee wordt opgewekt is noodzakelijk, onder meer om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Een groot nadeel is dat veel vogels geraakt worden door de molenwieken. Een radar die vogels detecteert, moet ervoor zorgen dat de dieren ongestoord voorbij kunnen vliegen.

windmolen
Een nieuwe radar kan  zorgen dat de wieken van een windmolen worden stilgelegd als er vogels in de buurt komen | Foto: ©Angelique Lagarde/AnimalsToday

Op plekken waar het hard waait, schieten de windmolenparken uit de grond. Dit zijn meestal open landvlaktes of in zee. Maar laten dit nou nét de leefgebieden van veel vogelsoorten zijn. De Vogelbescherming is voorstander van groene energie, maar waarschuwt voor de gevolgen van windparken op vogels. Behalve dat hun leefgebied wordt volgebouwd, worden er veel geraakt door de draaiende wieken. Het bedrijf Robin Radar heeft hier echter iets op gevonden. De zogeheten ‘vogelradar’ merkt bewegingen zeer nauwkeurig op, waardoor de windmolen een seintje krijgt even te stoppen met draaien. Vogels kunnen dan op hun gemakje vliegen, zonder geraakt te worden door een wiek.

De opwarming de aarde brengt ernstige gevolgen met zich mee voor al het leven op aarde. In 2015 werden daarom regels opgesteld in het Klimaatakkoord van Parijs, die ervoor moeten zorgen dat de opwarming van de aarde niet méér stijgt dan 2 graden. Om aan het doel te voldoen, wordt in Nederland onder meer ingezet op groene energie. In de Noordzee staan inmiddels drie windparken, en op het land al acht. Windenergie is de meest efficiënte en goedkoopste bron van duurzame energie. Ermee stoppen is dus geen optie, een vogelvriendelijke manier vinden wél.

De slimme radar belooft levens te redden: ontwikkelaar Robin Radar maakt de vogelvriendelijke-windmolen realiteit. Komt er een zwerm trekvogels aan, of een zeldzame zeearend, dan geeft de slimme radar een seintje aan de molen. De wieken staan stil en de vogels vliegen onbezorgd door. Eerder ontwikkelde radars die voor schepen gebruikt worden, hielden altijd een blinde vlek. Maar deze radar ziet wel 98 tot 100 procent van de vogels, laat directeur van Robin Radar Siete Hamminga weten aan Trouw. .

De vergunning waar ontwikkelaars van windparken zich aan moeten houden, stellen nieuwe eisen. Een ervan is de vogelsterfte beperken met 70 procent. De nauwkeurigheid van de slimme radar zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk vogels gered worden en er zo min mogelijk energie verloren gaat.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Varja Dijksterhuis