In de Verenigde Staten is afgelopen vrijdag een man veroordeeld vanwege illegale handel in en smokkel van narwalslagtanden. Daarnaast werd hij schuldig bevonden aan samenzwering en geldwitwaspraktijken.

Narwalslagtanden
Narwals | Foto: Wikimedia Commons

De zestigjarige Andrew Zarauskas kocht tussen 2002 en 2008 zo´n drieëndertig narwalslagtanden, terwijl hij wist dat ze illegaal geïmporteerd waren in de Verenigde Staten. Verondersteld wordt dat de tanden vanuit Canada via Maine de VS in werden gesmokkeld, en via FedEx door het hele land bezorgd. De Canadese leverancier voorzag de kopers van meer slagtanden dan ze wisten te verkopen.

De narwal, ook wel de ‘eenhoorn van de zee’ genoemd, is een beschermd dier onder de Marine Mammal Protection Act. Het is illegaal om delen van een narwal te importeren in de VS of te verkopen voor andere doeleinden dan de wetenschap of inzet voor het behoud van de diersoort. Maar het zal niemand verbazen dat de tanden voornamelijk worden verhandeld vanwege het vele geld dat ze opleveren.

Een van de smokkelaars kan een gevangenisstraf van vijf jaar tegemoetzien, en een boete van $250.000. Twee anderen, waaronder Zarauskas,  wachten nog op de uitspraak van het vonnis, dat kan oplopen tot een gevangenisstraf van 20 jaar en ook $250.000 boete. Een vierde handlanger wacht op uitlevering door Canada.

‘Zarauskas en zijn handlangers minachten de wet van de VS en internationale overeenkomsten die zeezoogdieren zoals de narwal beschermen, om er zelf financieel beter van te worden’, aldus assistent procureur-generaal Robert Dreher. ‘Justitie zal verder onderzoek doen en anderen die bij deze verderfelijke handel betrokken zijn vervolgen, om diersoorten voor volgende generaties te behouden.’

Bron ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde