Sinds het eind van de 20e eeuw is de stand van het wilde konijn op De Hoge Veluwe sterk teruggelopen. Echter, dankzij het uitzetten van konijnen is de stand de laatste paar jaar danig gegroeid. Vrijwilligers hebben tellingen in het veld verricht en kwamen tot een hedendaagse vertienvoudiging van het aantal konijnen.

Wild konijn - konijnen
Wild konijn | Foto: Wikimedia Commons

Belangrijke rol
Deze nuttige knaagdieren spelen een belangrijke rol in de natuur. Niet alleen als voedsel voor roofdieren, maar ook bij het behoud van variatie in de structuur van heidevegetatie. Op deze manier zijn zij van belang bij de instandhouding van de biodiversiteit. Door het graven van holen brengen zij structuur aan in hun leefomgeving. Deze afwisselingen in het landschap zijn weer belangrijk voor andere diersoorten, waaronder enkele Rode-Lijstsoorten. Best belangrijk dus dat de konijnenstand weer opkrabbelt.

Biodiversiteit
Binnen Het Nationale Park worden vroegere biotopen weer geschikt gemaakt voor het konijn. Alles ten behoeve van een grotere biodiversiteit. konijnen uit schadeveroorzakende populaties worden naar de Hoge Veluwe gebracht en hier weer uitgezet. Zo ontstaat weer een gezonde populatie konijnen op De Hoge Veluwe. In elk geval zien de resultaten er goed uit!

Bron: Dierennieuws.nl ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven