Minister Penny Sharpe van Milieu in de Australische deelstaat New South Wales (NSW), heeft de houtkap stopgezet binnen kritieke ‘koalahubs’ in het Great Koala National Park. Dit wordt gedaan in het kader van de bescherming van bedreigde diersoorten, waaronder de snel afnemende koalapopulatie. De regering is van plan om 175.000 hectare staatsbossen te verbinden met bestaande nationale parken, waardoor een natuurreservaat van 315.000 hectare ontstaat in de Coffs Coast regio. Op deze manier krijgen de bedreigde koala’s een beschermd leefgebied om te leven en te gedijen.

Houtkap gestopt in Great Koala National Park Australië
Houtkap gestopt in Great Koala National Park Australië | Foto: publiek domein

De aankondiging volgde op wekenlange druk van gemeenschappen die de regering Minns ervan beschuldigden een verkiezingsbelofte niet na te komen en bosbouwactiviteiten toe te staan in gebieden die waren aangewezen voor het park. Sharpe zei dat er sinds 1 september geen houtkap meer heeft plaatsgevonden in deze gebieden.
.

Plannen voor houtkap in leefgebied van koala’s

.
De hubs beslaan ongeveer 5 procent van de 175.000 hectare bos die de regering zal beoordelen voor mogelijke bescherming in een nationaal park voor koala’s, maar de regering zei dat ze 42 procent bevatten van de geregistreerde waarnemingen van koala’s in staatsbossen in het beoordelingsgebied sinds 2000.

‘Functioneel uitgestorven’ in 2050

Volgens voorspellingen zullen koala’s in 2050 ‘functioneel uitgestorven’ zijn in New South Wales. Dit betekent dat er van deze soort niet genoeg exemplaren meer in het wild leven om volgende generaties voort te brengen of een rol in het ecosysteem te spelen. Dit maakt een gebied als het Great Koala National Park nog belangrijker.
.

Australië investeert 50 miljoen dollar in haar koala’s

 

Great Koala National Park

De Australian Koala Foundation schat dat er nog zo’n 32.0oo tot hooguit 57.920 koala’s in het wild leven. Hun aantallen staan enorm onder druk door de bosbranden, aanrijdingen op wegen en menselijke activiteiten waardoor hun leefgebied vernietigd wordt. Het blijven kappen van inheemse bossen is in verschillende staten onder druk komen te staan, vanwege de impact die het heeft op bedreigde diersoorten die extra te lijden hebben door bosbranden. Voorzitter Grahame Douglas van de National Parks Association of NSW (NPA):

“We zijn erg opgelucht dat de regering van NSW er eindelijk mee heeft ingestemd om de houtkap in 106 in kaart gebrachte koalahubs te stoppen. Dit zijn enkele van de belangrijkste gebieden met koalagebied in het Great Koala National Park en in NSW. De volgende prioriteit van de NPA is het uitbreiden van die bescherming naar de rest van het voorgestelde Great Koala National Park, met name de habitats en verbindingsgangen die zo essentieel zijn voor het voortbestaan van koala’s op langere termijn.”

NPA was ook verheugd met de aankondiging van minister Sharpe dat er overleg en beoordelingsprocessen zullen plaatsvinden om ervoor te zorgen dat het Great Koala National Park voldoet aan de hoogste normen van milieubescherming. NPA CEO Gary Dunnett:

“De NPA heeft het oorspronkelijke voorstel voor het Great Koala National Park in 2016 ingediend bij de voormalige regering van NSW. We zullen deelnemen aan het gehele consultatie- en beoordelingsproces om te helpen dit langverwachte park werkelijkheid te laten worden.”

.

koala
Koala | Foto: publiek domein

Houtkap verwoestend effect op koala’s

De regering geeft aan dat het proces een economische en sociale beoordeling zal omvatten. Met adviespanels die bestaan uit vertegenwoordigers van de industrie, de inheemse bevolking en de gemeenschap en een deskundige beoordeling van het milieu en het cultureel erfgoed. De regering zoekt een balans tussen haar belofte om ecologisch kwetsbare gebieden te beschermen en de ontwikkeling van een plan om de houtindustrie en werkgelegenheid in stand te houden. Naar verwachting zullen de onderzoeken in het laatste kwartaal van 2024 zijn afgerond en het park zal dan zo snel mogelijk na afronding van het proces worden opgericht. CEO Brad Smith van de Nature Conservation Council of New South Wales:

“Deze beslissing is ook een erkenning dat houtkap een verwoestende invloed heeft op koala’s en de biodiversiteit. We juichen het toe dat ze ervoor hebben gezorgd dat de belangrijkste gebieden met koalahabitats in NSW worden beschermd. Natuurlijk maken we ons ook zorgen over de resterende 95% van het voorgestelde parkgebied en we kijken ernaar uit om door middel van die beoordeling ervoor te zorgen dat ook dit gebied zo snel mogelijk wordt beschermd tegen houtkap.”

Bronnen:

#GNvdD: Koala Gulliver na overstroming terug in het wild

©AnimalsToday.nl Jane Sauer