De regering van de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales in Australië is van plan om ongeveer 40.000 hectare aan te wijzen als gebied waar houtkap mag plaatsvinden, midden in het leefgebied van de koala. Dit is bekend geworden uit een analyse die de North East Forest Alliance heeft uitgevoerd. De druk op de regering om deze plannen te schrappen is nu toegenomen. Dit komt omdat nu blijkt dat er al 9.000 hectare is waar al actief wordt gekapt.

houtkap
Plannen voor houtkap in leefgebied van koala’s | Foto: publiek domein

Dailan Pugh, voorzitter van de North East Forest Alliance, is stellig. Hij zegt dat “zowel de regering van de deelstaat New South Wales (NSW) als die van het Gemenebest moet stoppen met de houtkap in gebieden die zij hebben aangewezen als de belangrijkste leefgebieden voor koala’s”. Pugh bestudeerde ook een extra rapport voor het nationale koala-herstelplan. Hierin worden leefgebieden  geïdentificeerd die van nationaal belang werden geacht voor de koala. De bedreigingsstatus van koalapopulaties in NSW en Queensland werd in 2022 namelijk bijgesteld naar bedreigd, om zo te voorkomen dat de soort verder onder druk komt te staan als gevolg van ontbossing en bosbranden. Pugh vertelt dat de delen die nu aangewezen zijn voor mogelijke houtkap, overlappen met delen van het voorgestelde Great Koala National Park en bosgebieden daarbuiten zoals het Doubleduke State Forest.  Pugh:

“In deze gebieden wordt nog steeds gekapt, ondanks dat ze zijn aangewezen als de belangrijkste koalahabitat die we kennen.”

Koala’s

In de analyse wordt ook verwezen naar een rapport uit 2017 van het milieudepartement van NSW. Daarin staat dat zogenaamde “koala hubs” niet genoeg worden beschermd. De regeringen van de deelstaten hebben niet genoeg actie ondernomen om deze gebieden te beschermen. Parlementslid van de Groenen Sue Higginson was aanwezig bij bosprotesten in het gebied, en riep op om onmiddellijk te handelen om de 40.000 hectare van het belangrijke koala leefgebied te beschermen. Higginson:

“Koala’s worden zowel op staats- als op federaal niveau met uitsterven bedreigd en zonder ingrijpen zullen ze in 2050 uitgestorven zijn in NSW.”

Koala Gulliver
Foto: persbericht

De regering van NSW zegt alle benodigde middelen te hebben om een einde te maken aan de plannen voor de houtkap. Ze zullen meer samen moeten werken met hun federale collega’s om de koala’s te beschermen.

Houtkap

De Guardian Australia maakte deze week  een bijzondere onthulling. De regering van NSW heeft ontdekt dat de houtkap in NSW beëindigd kan worden zonder ten koste te gaan van de begroting. Ook had de minister van Milieu van NSW, Penny Sharpe, beloofd om geen nieuwe licenties voor houtkap af te geven. De federale milieuminister Tanya Plibersek is het hiermee eens. Zij vindt dat Australië zich moet inzetten om de milieuwetten te hervormen. De bossen zijn volgens haar niet alleen erg waardevol vanwege hun vermogen om CO2 op te slaan. Ze dienen ook als leefgebied voor vele diersoorten. “Bedreigde dieren zoals koala’s, opossums en de suikereekhoorn worden allemaal beïnvloed door inheemse houtkap”, concludeerde ze.

Bron:

©AnimalsToday.nl Daan de Boer