In de Amerikaanse staat Massachusetts is een wet aangenomen die een einde maakt aan het houden van boerderijdieren in te kleine ruimtes. Het wordt verboden om kalveren, varkens en kippen in de intensieve veehouderij in krappe kooien of hokken op te fokken voor consumptie, of te houden als fokdieren.

Massachusetts
Vanaf 2022 is dit verboden in Massachusetts | Foto: Merci for Animals/flickr

De historische wet betekent het einde van kistkalveren, kooien voor zwangere zeugen en kratten voor vleeskippen in Massachusetts. Geen enkele staat in de VS gaat zover met het beschermen van dieren in de intensieve (pluim)veehouderij. Andere staten hebben deels vergelijkbare wetten aangenomen, maar Massachusetts is de enige staat die zowel kippen als kalveren en varkens een beter leven wil geven.

Natuurlijk gedrag
De nieuwe wet is gebaseerd op de gedachte dat de dieren op zijn minst in staat moeten zijn om natuurlijk gedrag te kunnen vertonen. Als voorbeeld worden kooizeugen genoemd, die hun hele leven slijten als ‘producent’ van biggetjes. Deze zeugen kunnen letterlijk hun kont niet keren en worden keer op keer zwanger gemaakt. Ook vleeskippen worden genoemd, die nu nog in dermate kleine ruimtes gehouden mogen worden dat ze niet eens hun vleugels kunnen uitslaan.

Miserabel
In de Verenigde Staten worden jaarlijks ruim 9 miljard dieren geslacht voor hun vlees. De enige federale wetgeving voor hun welzijn gaat over ‘humaan’ slachten, maar er is geen enkele regel vastgelegd die eisen stelt aan het houden van deze dieren. Bovendien vallen kippen niet onder deze wet, en die behoren tot de grootste groep geconsumeerde dieren in de VS. Peter Singer, professor bio-ethiek aan de Princeton Universiteit zegt daarover:

“Kippen zijn de meest op elkaar gepakte, overbevolkte en over het geheel genomen meest miserabele dieren in Amerika.”

Uitbannen
Uit opiniepeilingen bleek al langer dat de bevolking van Massachusetts in ruime meerderheid voor de nieuwe dierenbeschermingswet is. En hoewel de vee-industrie zich verzette werd er weinig campagne gevoerd tegen het wetsvoorstel. Een groot aantal vleesproducenten in de VS heeft zichzelf al gecommitteerd aan het uitbannen van de kistkalveren, kooizeugen en opeengepakte vleeskippen, maar dit is niet bindend. Gelukkig is het kooi-ei inmiddels uit de schappen van de supermarkten verdwenen, na een federaal verbod op legbatterijen.

Om een geleidelijke overgang naar een meer diervriendelijke veehouderij mogelijk te maken hebben de boeren in Massachusetts tot 2022 de tijd gekregen om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe eisen.

Bron ©PiepVandaag.nl Bart van RielWord nu maandelijks donateur en ontvang de prachtige kalender van varken Sam in de bus

Word donateur