Uit de jaarlijkse telling van stadsvogels, door Sovon Vogelonderzoek Nederland, blijkt dat de kauw de meest voorkomende vogel is in Nederlandse steden.

Kauw
Foto: Wikimedia Commons

Op drie verschillende dagen telden 500 mensen precies 5 minuten lang alle vogels op een bepaalde locatie. Het totale aantal vogels kwam daarmee op 375.000.

Uit deze telling werd uiteindelijk de volgende top 5 samengesteld:

  1. kauw – 49.100;
  2. merel – 34.800;
  3. houtduif – 31.500;
  4. huismus – 25.100;
  5. gierzwaluw – 22.800.

Volgens Sovon is het opvallend dat de kauw bovenaan staat en in aantal is toegenomen. Dit omdat de vogels graag nesten bouwen in schoorstenen en die zijn er steeds minder in het stedelijk gebied.

Jan Schoppers, coördinator van het telproject geeft aan dat kauwen zeer intelligente vogels zijn en dat ze wellicht bij het vinden van voldoende voedsel daarmee een streepje voor hebben.

De telling laat ook afnames zien van soorten, waaronder de spotvogel en de spreeuw.

Bron: Sovon.nl ©PiepVandaag.nl