Vrijdag 30 november is het Remembrance Day for Lost Species, de dag waarop wereldwijd uitgestorven soorten worden herdacht. In dit kader wordt dit jaar voor het eerst ook in Nederland een evenement georganiseerd om stil te staan bij de rol die de mens speelt bij het uitsterven van diersoorten en de immense beschadiging van de natuur. Voorop staat daarbij dat kennis alleen onvoldoende is; er hoort ook een gevoel bij om ons gedrag aan te (willen) passen.

Remembrance Day for Lost Species
Foto: Remembrance Day for Lost Species Muiderberg/Facebook

Wereldwijd wordt bij op verschillende manieren bij ‘Lost Species Day’ stilgestaan, waarbij een belangrijke vraag is: waarom treuren we niet om het verlies van teloor gegane soorten? Emotie is echter een beladen woord in discussies over dierenwelzijn, want emoties zijn geen feiten. Terwijl een bepaalde emotionele band wel nodig is om op tijd in te zien, en vooral te voelen, dat iedere uitgestorven soort een verlies is. Een verlies dat ons ook weer als mens verandert. En daarvoor willen we meer verantwoordelijkheid dragen als we de ernst echt inzien en aanvoelen.

Wat dreigt te verdwijnen
Natuurbeschermer Thijn Westermann heeft een bijeenkomst samengesteld die zal plaatsvinden aan het Naardermeer. Onder meer klimaatwetenschappers, filosofen en kunstenaars zullen stilstaan bij alles wat door ons toedoen uit de natuur dreigt te verdwijnen. Uitgangspunt is de overtuiging dat kennis alleen niet voldoende is om mensen aan te zetten tot duurzame gedragsverandering. Pas als we echt doordrongen zijn van wat we verliezen en op het spel zetten, zijn we bereid om bij te dragen aan behoud en bescherming van ons klimaat en de biodiversiteit.

Veenpluis bij het Naardermeer | Foto: G.Lanting/Wikimedia

Deelname
Het breed opgezette programma (€ 15,- inclusief maaltijd) vindt plaats tussen 16 en 22 uur in Muiderberg en omvat lezingen, zoals van Denker des Vaderlands René ten Bos, kunst, muziek en rituelen. Er is tijd voor een gezamenlijke vegetarische maaltijd en het geheel wordt afgesloten met een stille tocht naar het Naardermeer.

Meer informatie:

Bron:

©AnimalsToday.nl Lieke Peper