In China hebben 126 hondenvleesrestaurants het bevel gekregen om te sluiten of om te stoppen met het verkopen van hondenvlees.

hondenvleesrestaurants
Honden bestemd voor consumptie | Foto: screenshot video Duo Duo Project/YouTube

Een onderzoek uit 2015 van Animals Asia onthulde de gigantische omvang van de illegaliteit in de hondenvleeshandel. Veel honden worden vergiftigd, waarna ze gestolen worden van hun baasjes of van de straten geplukt. Daarom hebben de honden geen bewijs van herkomst of vaccinatiegeschiedenis, wat volgens de wet wel vereist is.

Verdacht
Animal Asia heeft sinds het onderzoek 1.039 hondenvleesrestaurants in 52 steden in China aangegeven die verdacht worden van illegaliteit. De Chinese overheid heeft hierop gereageerd en 72 procent van de verdachte restaurants kregen het bevel om te stoppen met hondenvlees of zelfs te sluiten. Irene Feng van Animals Asia:

“Wij vermoedden al lange tijd dat er veel illegaliteit heerst in de hondenvleesindustrie. Uit ons onderzoek bleek dat onze vermoedens juist waren en het gaf ons ook opties om de industrie aan te pakken. China heeft wetten voor voedselveiligheid en door de autoriteiten erop te wijzen dat deze wetten gehandhaafd moeten worden, hebben we ze in staat gesteld om de restaurants te sluiten en zijn er mogelijk duizenden dierenlevens gered.”

Volgens Jill Robinson, directrice van Animals Asia, is dit een stap in de goede richting:

“Lange tijd hebben de meeste autoriteiten het illegale transport, het gebrek aan papieren en de gezondheidsrisico’s van vergiftigd vlees door de vingers gezien. Nu moeten ze deze zaken eindelijk serieus gaan nemen.”

Open brief
Het is belangrijk dat er doorgegaan wordt om deze afschuwelijke industrie te beëindigen. Jaarlijks worden er ruim 10 miljoen honden onder gruwelijke omstandigheden geslacht voor hun vlees. Animals Asia heeft daarom een open brief opgesteld aan de Chinese regering. Jij kunt ook helpen: teken de brief.

Bronnen: One Green Planet, Animals Asia ©AnimalsToday.nl Sophie Janssen