Dat meldt de Gegevensautoriteit Natuur in een persbericht. In slechts 0,15 procent van de aanvraag voor een omgevingsvergunning, wat neerkomt op 60 van de 40.000, bestaat er volgens de aanvragers kans op schade voor bedreigde soorten. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Alterra Wageningen UR in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur.

Bouwplan - omgevingsvergunning

Het onderzoek bevroeg de gang van zaken onder 108 gemeenten. Die blijken alleen in uitzonderingsgevallen daadwerkelijk te checken of een aanvraag voor een omgevingsvergunning met betrekking tot de flora en fauna ook klopt. In maar zeven gevallen is informatie aangereikt en in slechts drie aanvraagzaken is door Dienst Regelingen een Verklaring van Geen Bedenking afgeleverd.

De Gegevensautoriteit Natuur is verbaasd over deze cijfers:

“Ook zeldzame en bedreigde flora en fauna komt gelukkig nog op veel plaatsen voor in Nederland. De kans dat je daarmee in aanraking komt wanneer je een bouwproject start is reëel.”

Bij invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) werd verwacht dat er bij enkele duizenden projecten jaarlijks kans op schade aan beschermde flora en fauna bestaat. Er zal verder onderzocht moeten worden waarom de verschillen tussen theorie en praktijk zo groot zijn.

Persbericht ©PiepVandaag.nl