Waar in Afrika het nijlpaard sinds 2022 op de lijst van bedreigde diersoorten is te vinden, kampt Colombia al jarenlang met een omgekeerd probleem: de nijlpaarden van Pablo Escobar. Sinds de drugsbaron in 1981 vier nijlpaarden naar het Zuid-Amerikaanse land heeft gebracht, is het aantal nijlpaarden naar bijna 170 gestegen. Naar verwachting zal dit aantal tot circa 1.000 toenemen in het jaar 2035. Begin november 2023 heeft de Colombiaanse regering besloten om maatregelen te nemen tegen de toename van het aantal nijlpaarden. Onder meer wordt een deel van de dieren geëuthanaseerd. De dieren zijn namelijk al jarenlang onderwerp van discussie. De aanwezigheid van de dieren heeft namelijk veel nadelige gevolgen voor het land. 

Nijlpaarden van Pablo Escobar
Euthanasie voor deel nijlpaarden van Pablo Escobar | Foto: publiek domein

Wetenschappers wijzen op de vele negatieve gevolgen die het nijlpaard veroorzaakt in Colombia. De nijlpaarden hebben ingrijpende uitwerkingen op het lokale ecosysteem, het landschap en de lokale bevolking. Zo zouden de dieren het watersysteem vervuilen, inheemse dieren zoals de capibara of de zeekoe verdringen, beplanting en bebouwing vernielen en bovendien een gevaar vormen voor de bevolking, nu de dieren erg agressief kunnen zijn. Deze problemen zouden alsmaar groter worden bij een grotere nijlpaardenpopulatie.

Nijlpaarden van Pablo Escobar

Daarentegen zijn er ook veel partijen die vinden dat de nijlpaarden met rust moeten worden gelaten. Het nijlpaard wordt onder de lokale bevolking als een geliefde medebewoner gezien. Bovendien trekt de aanwezigheid van het dier ook toeristen, waardoor de lokale toeristische branche financieel profiteert.

Eerder werd al geprobeerd om de toename af te remmen door de mannelijke nijlpaarden met pijltjes een anticonceptiemiddel toe te brengen. Omdat het aantal nijlpaarden daarna alsnog toenam, is geconcludeerd dat er meer maatregelen moeten worden getroffen.

Drugsnijlpaarden Pablo Escobar mogelijk gedood

Maatregelen

Minister van Milieu Susana Muhamad laat namens de Colombiaanse regering weten dat er een plan is opgesteld om het aantal nijlpaarden van Pablo Escobar terug te dringen. Dit plan bestaat uit drie maatregelen, te weten het steriliseren van de nijlpaarden, het euthanaseren van een aantal nijlpaarden en het transporteren van de nijlpaarden naar andere landen.

Maar liefst 20 nijlpaarden moeten nog voor het einde van 2023 worden gesteriliseerd. De doelstelling is om dit aantal vanaf 2024 jaarlijks naar 40 nijlpaarden te brengen. Hierbij wordt niet duidelijk gemaakt of nu juist de mannelijke of de vrouwelijke nijlpaarden worden gesteriliseerd. Wel is bekend dat de sterilisatie risico’s met zich meebrengt voor het dier; zo kan het nijlpaard een allergische reactie krijgen of zelfs sterven door het verdovingsmiddel dat nodig is bij de sterilisatie-ingreep. Daarnaast wordt een gedeelte van de nijlpaarden afgemaakt. Hoeveel dat er zijn, wordt niet duidelijk gemaakt door de Colombiaanse regering. Weer andere nijlpaarden zullen worden overgevlogen naar landen zoals India en Mexico.

Financiële overwegingen

Geconcludeerd kan worden dat de recent aangekondigde maatregelen duidelijk zijn verzwaard ten opzichte van eerdere maatregelen.

Afgevraagd kan worden welke rol de kosten hebben gespeeld bij deze maatregelen. In eerdere jaren werden al enkele tientallen van de nijlpaarden van Pablo Escobar vervoerd naar andere landen. Dit kostte uiteindelijk 3.5 miljoen. De sterilisatie van een nijlpaard zou rond de 9.000 euro kosten en uiteindelijk op een bedrag van 0,85 tot 1,14 miljoen uitkomen. De euthanisatie van de dieren zou de voordeligste optie zijn; geschat wordt dat dit ongeveer 0,61 miljoen zou kosten.

Bronnen:

  • DW (1, 2)
  • Volkskrant (1, 2)

©AnimalsToday.nl Femke Oosterbaan Martinius