Tsjechië kampt met een enorme uitbraak van de vogelgriep. Op een mega-farm voor maar liefst 750.000 kippen zijn inmiddels alle vogels afgemaakt. De pluimveehouderij heeft 3 hallen vol kippen, waarbij de verspreiding van het virus vooralsnog bij één stal met 220.000 dieren was gebleven. Later bleek ook de rest besmet.

Enorme uitbraak vogelgriep in Tsjechië
Enorme uitbraak vogelgriep in Tsjechië, 750.000 kippen afgemaakt | Foto: publiek domein

In een notendop de reden waarom de pluimveehouderij in de huidige industriële vorm onhoudbaar is. De vogelgriep is een blijver geworden en net als het anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering, is het noodzakelijk dat de industriële pluimveehouderij stopt. Zo veel dieren op een kluitje is naast een aannemelijk risico op het ontstaan van een nog agressievere variant van het vogelgriepvirus of een andere zoönose, ook een enorme financiële klap – en dus een groeiend risico geworden voor verzekeraars en banken. Het overgrote deel van de het vlees en de eieren wordt geëxporteerd.
.

Vogelgriep: Pluimveesector moet drastisch veranderen in Nederland

.
De enorme uitbraak van vogelgriep in de Tsjechische megastal werd vorige week voor het eerst ontdekt in een van de drie hallen, 150 kilometer ten westen van Praag. De autoriteiten waren dinsdag begonnen met de voorbereidingen om 220.000 vogels af te maken. Maar de Tsjechische staatsdierenartsenadministratie (SVS) zei woensdag dat een verdere verspreiding op de boerderij heeft geleid tot het besluit om alle vogels af te maken:

“Ondanks genomen maatregelen en andere inspanningen, was het niet mogelijk om de verspreiding van de zeer besmettelijke pluimveeziekte naar verdere hallen te voorkomen en zal de hele boerderij moeten worden geruimd.”

De Tsjechische autoriteiten hebben pluimveehouderijen sinds november verplicht om hun vogels binnen te houden, maar ondanks de ophokplicht is het aantal gevallen de afgelopen weken toegenomen. Vogelgriep zet de hoge voedselprijzen verder onder druk en leidt tot handelsbeperkingen van landen die pluimvee importeren. En het leidt tot het zinloos afmaken van onnoemelijk veel dieren. Vaccinatie lijkt een uitweg, maar daarover is nog geen ferm besluit genomen, omdat dit van invloed is op de export.
.

Vogelgriep, ziekte in een verziekte industrie

.
Een recordaantal kippen, kalkoenen en andere vogels is afgelopen jaar gestorven bij vogelgriepuitbraken in de Verenigde Staten, China en Europa, en het virus verspreidt zich verder in Zuid-Amerika, Afrika en Azië.

Bron:

Karen’s blog: Zoveelste ‘ruiming’ een feit, het roer moet om!

©AnimalsToday.nl BVR