Veel mensen mijden bont en weigeren dit te dragen omdat dit op een gruwelijke manier verkregen wordt. Veel dieren worden voor de bontindustrie op een dieronvriendelijke manier gefokt en gehouden en daarna vaak op afschuwelijke wijze gedood.

Leren schoenen
Foto: Kimberly Jansen via photopin cc

Toch is er over ons leer nog weinig bekend bij de consument. Vaak wordt gedacht dat leer een afvalproduct is uit de vlees- en melkindustrie. Het tegendeel is waar.

Een grote hoeveelheid van ons leer is afkomstig uit ontwikkelingslanden als India en China, waar dierenwelzijnswetten niet bestaan of nauwelijks worden toegepast. Uit een undercoveronderzoek van dierenwelzijnsorganisatie Peta is gebleken dat de runderen die in deze landen worden gebruikt voor de leerindustrie niet hetzelfde leven hebben als de rund die op straat aanbeden wordt. Deze runderen worden gedwongen vaak lange afstanden af te leggen tot het slachthuis zonder eten en drinken.

Uitgeputte dieren worden onderweg gemarteld door de staarten te breken of er wordt chilipeper of tabak in de ogen gewreven om hen te dwingen op te staan en verder te gaan. In de slachthuizen worden de dieren routinematig geslacht door de keel door te snijden. Hierna worden ze gevild en opengesneden terwijl ze vaak nog bij bewustzijn zijn.

Naast dit dierenleed is de leerindustrie ook verantwoordelijk voor veel schade aan het milieu. Om dierenhuiden goed te houden worden veel giftige chemicaliën gebruikt die in de bodem terecht komen. De hoeveelheid afval en vervuiling veroorzaakt door de leerindustrie is enorm. Ondanks dat kunststof vaak wordt gezien als milieuvervuilend, is het vele malen milieuvriendelijker dan leer.

Gelukkig zijn er steeds meer plekken waar diervriendelijke mode gekocht kan worden waarbij producten uit de bont- leer- en exotische huidenhandel worden vermeden.

Ook modeontwerper Stella McCartney zet zich in tegen de leerindustrie: Stella McCartney Sheds Light on Leather’s Dark Truth.

Stella McCartney Takes On the Leather Trade [ENG]

Bron: PETA ©PiepVandaag.nl Nicole Brinker