Niet alle guppies reageren hetzelfde op situaties, zo blijkt uit onderzoek. Ook guppies zijn onderling verschillend, de vissen hebben allemaal een andere persoonlijkheid.

guppies
De persoonlijkheidsverschillen tussen guppies zijn veel sterker en complexer dan gedacht | Fotocredit: hankplank Flickr via Compfight cc

Guppies reageren heel verschillend als ze voor dezelfde situatie komen te staan. De bevindingen van de wetenschappers van de Universiteit van Exeter die dit ontdekten werden onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Functional Ecology. De reacties van de visjes blijken onderling heel anders als ze bijvoorbeeld een roofdier bemerken in hun leefomgeving. Sommige guppies vluchten, anderen gaan de situatie juist liever van dichterbij bekijken en weer anderen verstoppen zich.

De wetenschappers wilden de vissen eigenlijk op delen in twee groepen: angstig en minder angstig, maar die onderverdeling bleek ondoenlijk. De vissen verschilden simpelweg te veel van elkaar om ze op te delen in slechts twee groepen. Hoofdonderzoeker Tom Houslay verklaarde op nieuwssite Phys.org:

“De guppies hebben heel gevarieerde strategieën om met stressvolle situaties om te gaan.”

Vervolgonderzoek
Volgens de hoofdonderzoeker bewijzen de resultaten van de studie dat persoonlijkheidsverschillen tussen guppies veel sterker en complexer zijn dan tot nu toe werd gedacht. Met een vervolgonderzoek willen de wetenschappers uitzoeken of verschillen in persoonlijkheid worden veroorzaakt door genen, of door omgevingsfactoren. Bioloog Alistair Wilson:

“Ons doel is om inzicht te krijgen in evolutionaire processen. Hoe ontstaan verschillende vormen van gedrag bij de evolutie van een diersoort. Dat is de grote vraag.”

Bron: Nu.nl ©Animals Today Lydia Zittema