Het is 4 oktober, Werelddierendag! Meestal volgt dan dat we vandaag onze (huis)dieren verwennen met een extra kluif, of een andere lekkernij waar ze dol op zijn. Maar is dat alles? Of zijn die kluif en het snoepje een commerciële aflaat, om niet stil te hoeven staan bij waar Dierendag werkelijk voor staat? Wordt de droom die Werelddierendag omvat ooit werkelijkheid?

De droom die Werelddierendag heet
De droom die Werelddierendag heet | Beeld: publiek domein

De datum van Dierendag gaat terug naar de feestdag van Sint Franciscus van Assisi (4 oktober). Hij bekommerde zich om het lot van melaatsen, zwervers en andere armen, maar ook om dat van planten en dieren. Volgens de overlevering hield hij ooit een preek voor de dieren (Wikipedia). Het idee voor Werelddierendag stamt uit 1927.

De droom die Werelddierendag heet

Wanneer we Werelddierendag vanuit deze oorsprong zouden respecteren als één dag per jaar dat dieren op nummer 1 staan, dan waren er vandaag geen veetransporten, werd er niet geslacht, werden er geen kalfjes van de moeder gescheiden om de moedermelk toe te eigenen, lieten ‘sport’vissers hun hengel thuis, schoten jagers geen ganzen lam, werden alle horrorfokkers van hun bed gelicht en vonden alle asieldieren een gouden mandje. Er waren vandaag geen dierproeven en we aten allemaal plantaardig. Dierenmishandelaars zouden berouw krijgen en de mens krijgt het inzicht dat we onze medeschepselen op aarde gruwelijk hebben geëxploiteerd.
.

Roofdier XXL: de mens exploiteert 14.600 wilde diersoorten

.
Dierendag zou ook kunnen betekenen dat we de urgentie voelen om alles wat dieren via andere wegen schaadt in te dammen, zoals klimaatverandering, milieuvervuiling, urbanisatie en het gebruik van landbouwgif. Of vlak bij huis: dat een tegeltuin gelicht moet worden om er groen voor terug te zetten, waar allerhande dieren van profiteren. Dat we geen bladblazers gebruiken maar juist rommelige hoekjes creëren voor een egel, om lekker in te overwinteren.

Bezinning

Dierendag is bij uitstek een dag van bezinning, om je te realiseren dat we allemaal dieren zijn en dat we ons niet kunnen afzonderen van een gezamenlijk lot. Wanneer we onze leefwereld, ons ecosysteem, vernielen gaan we er op den duur allemaal aan onderdoor. In de kern zijn we gelijkwaardig in onze kwetsbaarheid en hebben we allemaal behoefte aan een gezond en gelukkig leven. Mensen en andere dieren.

Vanwege die gelijkwaardigheid in kwetsbaarheid moeten ook dierenrechten vastgelegd worden in de grondwet. De intrinsieke waarde van dieren is een feit, hun eigenheid van karakter en levensbehoeften is al bij wet erkend. Werelddierendag is daarom ook de aangewezen dag om kinderen oprechte liefde en waardering voor (alle) dieren bij te brengen. Want respect voor dieren is geen politiek standpunt, maar een kwestie van beschaving.

Burgerinitiatief Dierenwelzijn is een zaak voor Justitie en Veiligheid
Beeld: House of Animals

Eén punt van de droom die Werelddierendag omvat kan nu al bewaarheid worden: een betere handhaving van de dierenwelzijnswetgeving in Nederland. Wij vinden dat handhaven van dierenwelzijn een zaak is voor Justitie en Veiligheid (J&V). De NVWA valt onder LNV en heeft aangetoond hiertoe niet in staat te zijn, noch de intentie te hebben om de Wet dieren en het Besluit houders van dieren te handhaven naar de letter van de wet. Steun daarom onze droom en teken het burgerinitiatief op de website van House of Animals.

En natuurlijk geven we de huisdieren vandaag ook allemaal extra aandacht en liefde. Net zoals gisteren en morgen. Want in onze droom is het iedere dag Werelddierendag.
.

Oudere-dierendag: omdat ook dieren recht hebben op een oude dag

©AnimalsToday.nl Bart van Riel – eindredacteur AnimalsToday