Bij twee nertsenfokkerijen in Noord-Brabant is het coronavirus vastgesteld. Meerdere zieke nertsen vertoonden ademhalingsproblemen en zijn naar verluid aangestoken door werknemers met COVID-19. Bontfokkers, dierenartsen en onderzoeksinstellingen hebben van minister Schouten (LNV) de plicht opgelegd gekregen om bij de NVWA te melden zodra dieren ademhalingsproblemen hebben en er verhoogde sterfte wordt waargenomen. Het verloop van de ziekte bij de nertsenfokkerijen gaat geobserveerd worden.

coronavirus bij nertsen
Nertsenfokkerij in Nederland | Foto: Animal Rights

De bedrijven staan in de nabijheid van Milheeze en Beek en Donk (Gemert-Bakel en Laarbeek) en huisvesten volgens bronnen zo’n 13.000 dieren. De nertsen en hun mest mogen niet getransporteerd worden. Tot nader onderzoek van luchtmonsters geldt binnen een straal van 400 meter rond de bedrijven het advies om er niet te fietsen of wandelen. De wegen in het gebied zijn afgesloten. Er bestaat echter geen risico voor de volksgezondheid, aldus het RIVM.

coronavirus bij nertsen
Foto: Animal Rights

De besmetting van de dieren is vermoedelijk veroorzaakt door de werknemers zelf, zo meldt het ministerie van LNV. Bij nertsen is aangetoond zijn dat ze gevoelig zijn voor het coronavirus, terwijl andere ‘productiedieren’ in de veehouderij er vooralsnog niet door getroffen lijken. Personeel op de bontfokkerijen moet extra hygiënemaatregelen in acht nemen en er wordt geadviseerd geen hogedrukspuit te gebruiken bij het schoonmaken van stallen.

coronavirus bij nertsen
Foto: Animal Rights

Verloop verspreiding coronavirus geobserveerd

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt het belangrijk te vinden om te weten hoe de ziekte zich op de besmette bedrijven ontwikkelt, zo schrijft AD:

“Deze kennis kan gebruikt worden om de ziekte en het verloop daarvan bij dieren en mensen beter te begrijpen. Daarom worden monsters verzameld van zieke en gezonde dieren. Deze zullen gebruikt worden voor nader onderzoek.”

Het lijkt reëel te veronderstellen dat de nertsen in de volgepakte bedrijven het coronavirus aan elkaar zullen doorgeven en dat er dus waarschijnlijk veel meer dieren ziek gaan worden en stikken. Door het verloop van de ziekte te willen observeren wordt er feitelijk een dierproef gedaan met 13.000 nertsen, waarvan zeker lijkt dat ze dit experiment op nare wijze niet gaan overleven. Voor modellen die de verspreiding van het virus voorspellen zal het echter een begeerde dataset vormen.

coronavirus bij nertsen
Foto: Animal Rights

Volgens het RIVM spelen huisdieren en dieren in de veehouderij in ieder geval geen rol van betekenis in de verspreiding van COVID-19 onder mensen:

“Besmetting van mens op dier is mogelijk, maar de impact van deze besmetting bij nertsen op de gezondheid bij mensen is op dit moment verwaarloosbaar. Besmetting van mens op mens is de stuwende kracht achter de huidige coronapandemie.”

protest
Foto: via Bont voor Dieren

Vervroegde stop bontfok

De gedachte dringt zich op dat de gevoeligheid van nertsen voor het coronavirus kan leiden tot een versnelde uitfasering van de Nederlandse nertsenfokkerij, die pas vanaf 1 januari 2024 volledig verboden is. Tot dan mogen nieuwe bedrijven zich niet meer vestigen en de nog bestaande fokkers (~200) niet meer uitbreiden. Maar als het coronavirus nog even blijft rondwaren en nertsen geen reële levensverwachting meer hebben gaat het laatste restje winst snel over in verlies. Wellicht leidt dit alsnog tot de door dierenorganisaties als Bont voor Dieren gewenste vervroegde beëindiging van het vreselijke dierenleed in  pelsdierkwekerijen in Nederland, elders in Europa en daarbuiten.
.

  • Lees ook:

#GNvdD: Nertsenfokverbod Nederland nu echt definitief

.
Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel