Het nertsenfokverbod per 1 januari 2024 staat nu eindelijk definitief vast. In december vorig jaar besliste de Hoge Raad al dat het fokverbod doorgang kon vinden, maar de fokkers kondigden daarop aan naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te gaan. Dat Hof heeft de Hoge Raad vandaag in het gelijk gesteld.

nertsenfokverbod
Nertsenfokverbod in Nederland definitief per 1 januari 2024 | Foto: Animal Rights

Eind vorig jaar oordeelde de Hoge Raad al dat het Nederlandse nertsenfokverbod niet in strijd was met het mensenrechtenverdrag, zoals de nertsenfokkers beweerden. Het eerder door de Staat gewonnen hoger beroep bleef met die uitspraak van kracht, en daarmee was het Nederlandse nertsenfokverbod definitief geworden.

Het leek onwaarschijnlijk, maar alleen het Europese Hof voor de Rechten van de Mens kon nog roet in het eten gooien. Tot vandaag, want het Hof heeft geoordeeld dat de nertsenfokkers voldoende tijd hebben gehad om de wettelijk vereiste investeringen van de afgelopen jaren terug te verdienen en dat ze voldoende rechtsbescherming hadden.

Ander beroep
Volgens de sector, vertegenwoordigd door de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE), moesten de fokkers afgelopen jaren keer op keer verplicht investeren in hun bedrijf en ze vinden dat ze door het fokverbod recht hebben op compensatie van die kosten. Maar die krijgen ze niet. Directeur Wim Verhagen van de NFE reageert op de website van Nieuwe Oogst:

“Zeer teleurstellend. Eerst moesten we voldoen aan milieueisen. Toen aan welzijnseisen. En vervolgens moesten we de strijd aanbinden met ethiek, maar daar kun je je bedrijf niet op aanpassen.”

nertsenfokverbod
Foto’s: Animal Rights

Bij de NFE zijn 150 leden aangesloten en zij zullen dus per 1 januari 2024 moeten omzien naar een ander beroep. Tot die datum krijgen ze de kans om hun bedrijf af te bouwen. De economische schade voor de nertsenfokkers wordt geschat op 1 miljard euro.

Juridische strijd
Directeur Nicole van Gemert van Bont voor Dieren was in december 2016 erg blij met de beslissing van de Hoge Raad:

“Precies tien jaar nadat het wetsvoorstel werd ingediend in de Tweede Kamer komt er een einde aan het juridische gevecht rondom het nertsenfokverbod. Maar liefst drie rechtbanken hebben geoordeeld dat het verbieden van de bontindustrie is toegestaan. Een prachtige dag voor de 6 miljoen nertsen die jaarlijks gedood en gevild worden voor hun vacht.”

Daar bleek dus nog 1 jaar juridische strijd aan toegevoegd te worden, maar gelukkig heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens de fokkers in het ongelijk gesteld en is er vanaf 2024 geen plaats meer voor de nertsenfokkerij in Nederland. Daarmee komt er, zij het pas over 6 jaar, ook een definitief einde aan de verborgen misstanden, waarover we regelmatig hebben bericht.

Bron: Nieuwe Oogst ©AnimalsToday.nl Bart van Riel