De wereldklimaattop COP28 vindt dit jaar plaats in Dubai. Hier komen van 30 november tot en met 12 december de wereldleiders bijeen voor het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC). De EU en alle EU-lidstaten zijn partij van dit verdrag.

COP28: Stuiptrekkingen van de machtige vlees- en zuivellobby
De machtige vlees- en zuivellobby ontkent verantwoordelijkheid voor klimaatverandering | Foto: publiek domein

Elk jaar vergadert de COP (Conference of the Parties) om de ambities en verantwoordelijkheden op het gebied van klimaatactie te bepalen en klimaatmaatregelen te inventariseren en te beoordelen. Deze editie van de klimaattop is de belangrijkste sinds die van Parijs van 2015. Hier werd toen het klimaatakkoord (Parijs-akkoord of Global Stocktake)) gepresenteerd. De afspraak is dat we vanaf 2023 elke vijf jaar inventariseren waar de wereld staat wat betreft het afremmen van klimaatverandering, het voorbereiden op een opgewarmde wereld en het eerlijk verdelen van de kosten.

De VN waarschuwde onlangs dat de aarde in het huidige tempo tegen het einde van de eeuw met 3 graden is opgewarmd. In Parijs was juist de afspraak gemaakt de opwarming onder de 1,5 graad te houden. Het gaat dus heel hard de verkeerde kant op. Hoog tijd hier iets concreets aan te doen, zou je denken.
.

Klimaatverandering kan leiden tot “climate endgame”

Het omgekeerde verhaal

De grote vlees- en zuivelbedrijven en hun lobbyisten denken van niet. Zij zijn van plan om de wereldleiders tijdens en na de COP28 te overtuigen dat de vee-industrie juist goed is voor het milieu. The Guardian heeft documentatie ingezien van partijen zoals het Global Dairy Platform, North American Meat Institute en het grootste vleesbedrijf ter wereld JBS, waarin ze aangeven hun ‘verhaal te verkondigen en op de juiste manier’.
.

Lesmateriaal varkenssector verspreidt leugens

.
De vlees- en zuivelindustrie voelt al jaren de hete adem in de nek van hun critici. En niet zonder reden. De productie van vlees en zuivel gaat bijvoorbeeld hand in hand met een enorme uitstoot van broeikasgassen. Het is vooral een belangrijke bron van methaan, een zeer krachtig broeikasgas. De wereldwijde veehouderij is verantwoordelijk voor 14,5 procent van alle uitstoot van broeikasgassen en het vernietigen van het bodemleven en de biodiversiteit. Daarover zou de COP28 een duidelijk standpunt moeten innemen.

ontbossing
Ontbossing in Paraguay voor veeteelt | Foto: Peer V/Wikimedia

Zo’n twee derde van alle landbouwgrond ter wereld wordt gebruikt als weiland voor grazende dieren of de teelt van veevoer. Nederland is bijvoorbeeld groot afnemer van Braziliaanse soja, om onze enorme veestapel te voeden. Daarvoor sneuvelen miljoenen hectaren cruciale natuur in dit Zuid-Amerikaanse land. Jennifer Jacquet, professor environmental science and policy aan de Universiteit van Miami:

“Deze bedrijven gaan er veel harder tegenin, omdat ze steeds meer in de spotlight staan. Eerder werden ze hierdoor verrast maar nu zijn ze totaal voorbereid.”

Greenwashing

De vlees- en zuivelbedrijven en hun lobbyisten claimen nu dat juist zij het klimaat en de bodem gaan herstellen met ‘regeneratieve landbouw’. Dat de vee-industrie goed is voor het milieu in plaats van slecht. Een zeer geraffineerde greenwashing-strategie waarmee ze hun best doen de invulling van regeneratieve landbouw te bepalen en hun producten op de markt te houden. Hun grazende dieren zullen de grond juist gezond houden, claimen ze, zodat koolstof opgeslagen kan worden. Eigenlijk hebben ze maar één doel met hun greenwashing van regeneratieve landbouw: het regenereren van hun eigen verdienmodellen.

COP28: Stuiptrekkingen van de machtige vlees- en zuivellobby
Rundvlees is de minst efficiënte bron van eiwitten en energie | Beeld: WRI via Green Brown Blue

Tevens claimen de lobbyisten dat vlees juist hongersnood kan helpen oplossen. Ook dit is onjuist. Honger en slechte voeding komt niet door het ontbreken van voedsel, maar door problemen met toegang tot voedsel, de distributie ervan en macht. Nusa Urbancic, CEO van The Changing Markets Foundation:

“Serieuze maatregelen om uitstoot van deze sector tegen te gaan, zal zeker leiden tot een vermindering van het totale volume geproduceerde vlees- en zuivelproducten. De industrie is doodsbang hiervoor en heeft meerdere tactieken ontwikkeld om het onvermijdelijke te vertragen.”

COP28: Stuiptrekkingen van een verziekte industrie?

Het lijkt een slechte grap maar helaas is dit niet het geval. Dat deze industrie bang is, is een understatement. Ook dat zegt veel. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dit zijn hopelijk de laatste stuiptrekkingen van één van de meest destructieve industrieën van deze planeet.

Bronnen:

Intensieve veehouderij veroorzaakt kritische milieuschade

©AnimalsToday.nl Mariska van Geelen