In Putten (Gelderland) is bij een leghennenhouderij vogelgriep vastgesteld. 110.000 kippen zijn afgemaakt door de NVWA. Het gaat waarschijnlijk om de gevaarlijke hoogpathogene variant. Op 24 november werd vogelgriep geconstateerd in een kinderboerderij in Alphen aan den Rijn. 90 vogels werden toen gedood.

110.000 kippen afgemaakt
Vogelgriep: 110.000 kippen afgemaakt in Putten

Er geldt in de 10-kilometerzone een vervoersverbod, meldt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hier bevinden zich 82 pluimveebedrijven, waarvan drie pluimveeslachterijen zijn. Er wordt een corridor aangesteld voor het vervoer van dieren naar de slachterijen. Verder liggen binnen de 3-kilometerzone tien bedrijven, die worden gescreend en bemonsterd op vogelgriep door de NVWA.

110.000 kippen afgemaakt

Volgens de burgemeester van Putten hoort het getroffen bedrijf – waar 110.000 kippen zijn afgemaakt – tot één van de grootste pluimveebedrijven van de gemeente.

Sinds 14 november jongstleden geldt er een landelijke ophok- en afschermplicht voor pluimvee en andere vogelsoorten. Ook commerciële houders moeten hun pluimvee binnenhouden. En hobbyhouders moeten ervoor zorgen dat hun dieren niet in contact kunnen komen met wilde vogels en hun uitwerpselen. Ook gelden er landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels – gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels. Een bezoek is mogelijk als dit noodzakelijk is.

Niet alleen vogels

Volgens het Duitse Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) had Europa vorig jaar te kampen met de ergste vogelgriepuitbraak ooit. Er werden toen miljoenen dieren in Europa afgemaakt. In de afgelopen maanden heeft de vogelgriep een enorme impact gehad op wilde dieren in het Amerikaanse continent. Het virus heeft inmiddels de Galapagoseilanden en Antarctica bereikt: experts hebben grote zorgen over massasterfte in deze gebieden.

Vogelgriep: Zorgen om massasterfte in Antarctica

Daarnaast stierven naast vogels ook zeeleeuwen door vogelgriep in onder meer Brazilië en Argentinië. Naast vogels besmet het vogelgriepvirus steeds vaker ook zoogdieren. En dat blijkt ook uit onderzoek in Nederland. Onderzoekers uit Utrecht en Rotterdam onderzochten ruim 560 kadavers van wilde vleesetende zoogdieren. Uit eerdere jaren bleek na onderzoek dat ongeveer één procent van de dode dieren besmet was met het vogelgriepvirus. Vorig jaar echter was dit aantal dramatisch gestegen tot bijna 10 procent.

Het vogelgriepvirus begint zich weer in Nederland te verspreiden. Het is zeer aannemelijk dat de 110.000 kippen die afgemaakt zijn in Putten niet de laatste zullen zijn.

Meer wilde dieren dan verwacht hebben vogelgriep

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Estefania Pampin Zuidmeer – eindredacteur