Langzaam dringt het tot ons door: veel meer wilde dieren dan verwacht hebben vogelgriep. Het gaat al lang niet meer om louter vogels. Uit recent onderzoek bleek nog maar eens dat veel zoogdieren besmet zijn, ook al vertonen ze soms (nog) geen symptomen.

Meer wilde dieren
Meer wilde dieren dan verwacht hebben vogelgriep | Foto: publiek domein

Onderzoekers uit Utrecht en Rotterdam onderzochten ruim 560 kadavers van wilde vleesetende dieren. Uit eerdere jaren wist men dat ongeveer één procent van de dode dieren besmet was met het vogelgriepvirus. Vorig jaar echter was dit aantal dramatisch gestegen tot bijna 10 procent.. Het virus werd vooral aangetroffen bij vossen, steenmarters en bunzingen. Omdat het virus vergelijkbaar is met het virus dat van vogels bekend is, gaan de onderzoekers ervan uit dat zij het hebben opgelopen door het eten van besmette vogels.

Meer wilde dieren hebben vogelgriep

De onderzochte dode dieren waren om verschillende redenen gestorven, door letsel, ouderdom of strikken die geplaatst waren om vogels te beschermen. Opvallend was dat niet al deze dieren ziek oogden of zich afwijkend gedroegen. De onderzoekers vermoeden dan ook dat meer wilde dieren dan verwacht vogelgriep hebben, en raden aan de situatie beter in de gaten te houden:

“Vleesetende dieren die geen abnormaal gedrag of hersenontsteking laten zien, dragen mogelijk wel het virus bij zich. Ze gaan daar niet altijd aan dood. We denken dat een groot deel van de wilde vleeseters wel besmet is, maar bij de huidige controleprogramma’s buiten beeld blijft.”

Berichten over de zorgwekkende verspreiding van vogelgriep zijn helaas niet nieuw. Zo werd het virus aangetroffen bij pinguïns en pelsrobben op Antarctica en bij zeeleeuwen in Zuid-Amerika, beren en wasberen in Azië, en otters en dassen in Nederland. Ook vossen, honden en katten kunnen het slachtoffer worden van deze uiterst besmettelijke en dodelijke ziekte. Waar mensen veel in contact komen met pluimvee of levende vogels kopen voor consumptie, zoals in China, is de grens met besmetting van mensen ook niet ver weg.

Finland gaat meer dan 100.000 dieren op pelsfokkerij afmaken

Het is van het grootste belang om vogelgriep onder de duim proberen te krijgen. In de afgelopen twintig jaar is wel duidelijk geworden dat vogelgriep niet overwaait, en sterker nog, steeds ernstiger wordt. Er kunnen wel maatregelen genomen worden, zoals verlaging van het aantal vogels in de bio-industrie en het ontwikkelen en toepassen van vaccins. Maar het gaat te langzaam, en niet alle maatregelen hebben direct effect op wilde dieren. Maar ze profiteren wel van minder vogelgriep onder gehouden dieren, dus ook voor hen is actie geboden.

Huisdieren en vogelgriep

De vraag of vogelgriep gevaarlijk is voor huisdieren komt nogal eens op. In principe kan een hond of kat door bijten of likken van dode vogels besmet raken. Hou uw hond dus aangelijnd in gebieden waar dode vogels kunnen liggen, en let op de prooien van uw kat. Overleg met uw dierenarts als uw huisdier sloom, hijgerig en benauwd is na contact met een wild dier. De kans dat het huisdier het virus oploopt is klein. Dus paniek is niet nodig, maar waakzaamheid voor alle dieren op de wereld wel.

Overheden doen niet genoeg om vogelgriep te bestrijden

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Laura Lancée