Een burgercollectief samengesteld uit leden van verschillende Europese landen eist het einde van de handel in haaienvinnen binnen de Europese Unie (EU), om de bescherming van bedreigde haaiensoorten te vergroten. De handel berust op de verspillende en onethische praktijk van het afsnijden van de vinnen van haaien en daarna terugwerpen van het dier in de oceaan, vaak terwijl het nog leeft.

haaienvinnen
De handel in haaienvinnen moet verboden worden in Europa | Foto: Kremer Obrock via BlueShark.be

Vanwege de hoge commerciële waarde en het gebruik in een traditionele soep in de Aziatische cultuur komt shark finning nog steeds voor en Europa is een belangrijke spil in de haaienvinnenhandel.

Haaien cruciaal voor een gezonde oceaan

Elk jaar worden tussen de 63 en 273 miljoen haaien gedood en vele soorten worden steeds meer bedreigd. Wereldwijd zijn haaien een doelwit omwille van hun vlees- en leverolie, maar de grootste bedreiging blijft nog steeds het ontvinnen van haaien voor haaienvinnensoep. De sterke afname van haaienpopulaties wereldwijd heeft ernstige gevolgen omdat veel van de soorten toproofdieren zijn en een actieve rol spelen bij het behoud van gezonde en productieve mariene ecosystemen.

Vinloze dode haaien
Vinloze dode haaien | Foto: Wikimedia

Stem mee voor verandering

Het ‘Stop Finning – Stop de handel’ Europees burgerinitiatief begon met het verzamelen van handtekeningen op 1 februari 2020. EU-burgers hebben nu een jaar de tijd om de wijziging in de Europese wetgeving te ondersteunen door een miljoen stemmen te verzamelen.

Stop Finning - Stop de handel in haaienvinnen
Teken het burgerinitiatief ‘Stop Finning – Stop de handel’ | Foto: via BlueShark.be

EU-wetgeving moet worden versterkt

Concreet willen de burgers het wettelijk kader van de EU versterken door de invoer, uitvoer en doorvoer te verbieden van haaienvinnen die niet meer op natuurlijke wijze aan het dier vastzitten. Indien het vereiste aantal handtekeningen wordt bereikt, heeft de Europese Commissie zes maanden de tijd om het voorstel te overwegen en eventueel een nieuwe verordening voor te stellen die tegemoet komt aan het doel van het burgercollectief.

Een dergelijke nieuwe verordening zou veel krachtiger zijn dan het huidige rechtskader van de EU. Dat vereist sinds 2013 dat binnen Europese wateren en op alle EU schepen, haaienvinnen aan het karkas moeten blijven vastzitten tot ze in de haven worden gelost. De vinnen worden daarna echter van het karkas verwijderd om dan over de hele wereld te worden verhandeld. Hoewel deze regelgeving reeds een sterke verbetering is ten opzichte van de voormalige EU-wetgeving rond haaien, laat deze dus nog steeds toe dat in Europa haaienvinnen apart worden verhandeld en EU vissers zo de vraag naar haaienvinnensoep in Azië voeden.

haaienvinnen
De witpuntrifhaai wordt bedreigd door de illegale haaienjacht | Foto: Richard Ling/Wikimedia

Andere landen lopen voor op de EU

In juni 2019 werd Canada het eerste land van de G7-groep die de in- en uitvoer van haaienvinnen op zijn grondgebied verbood en over de hele wereld vragen burgers in toenemende mate om deze wrede en destructieve praktijk te laten stoppen.

Via het Europees burgerinitiatief  kunnen Europese staatsburgers hun wens voor een sterkere natuurbescherming aan de besluitvormers van de EU tonen. In een tijd waarin de wetenschappelijke gemeenschap regelmatig de alarmbel luidt met betrekking tot de bedreiging van de biodiversiteit en de ernstige risico’s van klimaatverandering, hebben we geen andere keuze dan onze productie- en consumptiepatronen te veranderen. Het is tijd om de haaienvinnenhandel in Europa te beëindigen!

Bron: