Bruinvissen blijken inderdaad last te ondervinden van geluidsvervuiling onder water. Dat is de eerste uitkomst van een onderzoek, waar onder meer Ecomare opdracht voor heeft gegeven. Door het toegenomen zeevaartverkeer op bijvoorbeeld de Noordzee is het voor bruinvissen moeilijker om met elkaar te communiceren.

Bruinvissen
Bruinvis | Foto: Erik Christensen (Own work) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Afgelopen zomer berichtte PiepVandaag.nl al over het onderzoek van de marine naar de invloed van sonar op walvissen en dolfijnen. Er zijn duidelijke bewijzen dat deze dieren door de sonar van (marine)schepen in paniek kunnen wegvluchten, om vervolgens te stranden in ondiep water waarna ze overlijden.

Bij het net afgeronde onderzoek onder bruinvissen werd juist gemeten hoe ze reageerden op geluiden van soortgenoten. Met sensoren zijn de hersenactiviteiten van de dieren geregistreerd, terwijl via luidsprekers bruinvisgeluiden hoorbaar waren. Vervolgens draaiden de onderzoekers het volume omlaag totdat de gehoorgrens bij de dieren was bereikt en ze niet meer reageerden op het geluid.

Met die meetwaarden werd de proef herhaald, maar nu met toevoeging van storende zeevaartgeluiden. De uitkomst is natuurlijk voorspelbaar, want de bruinvissen reageerden niet meer op de zachtere geluiden omdat die overstemd werden door het lawaai. Hiermee is bewezen dat het door menselijke factoren voor de dieren onmogelijk is geworden om over grote afstanden met elkaar te communiceren. Ook zullen ze beter hun best moeten doen om zichzelf verstaanbaar te maken. Volgens de onderzoekers zullen deze uitkomsten gebruikt worden om stillere zeeschepen te ontwikkelen.

Natuurlijk zijn de proeven discutabel, want ze vonden plaats met dieren die in gevangenschap gehouden worden. Maar wellicht wordt er nu meer bekend over het gehoor van bruinvissen en dolfijnen, waarvan ook al jaren wordt gezegd dat ze in kleine bassins veel hinder ondervinden van hun eigen reflecterende geluiden. Gezien de conclusies over het gehoor van bruinvissen voor mede-opdrachtgever het Dolfinarium iets om eens goed over na te denken.

Eind dit jaar volgt de definitieve uitkomst van het onderzoek.

Bron: Telegraaf.nl ©PiepVandaag.nl Bart van Riel