De eerste stappen zijn gezet! De labradorproeven aan de Universiteit Maastricht zijn uitgesteld. Acht labradors die al in het proefdier-lab aanwezig waren zijn door het oog van de naald gekropen en opgevangen door een stichting die ex-proefdieren opvangt. Zij krijgen een goed thuis. Maar deze stappen mogen niet het einde zijn van de discussie rondom dierproeven. Ook als alle wettelijke kaders en richtlijnen gevolgd worden bij het beoordelen en uitvoeren van dierproeven, moet nu de vraag gesteld worden: reflecteren deze kaders en wetten nog wel het maatschappelijk belang?

blindengeleidehond labradors
Zwarte labrador | Foto credit: redeye^ via Compfight cc

De grote verontwaardiging in de samenleving – die zowel met terechte onderbuik-gevoelens als met goede rationele argumenten gevoerd wordt – zou er op kunnen wijzen dat de richtlijnen voor toetsing en afweging van het maatschappelijke belang ondertussen gedateerd zijn. Universiteiten, Dier Ethische Commissies (DEC’s) en organisaties die zich inzetten voor alternatieven voor dierproeven, kunnen voortrekkers worden in een debat over het maatschappelijke belang van het gebruik van proefdieren voor medisch onderzoek.

De recente opstand tegen de proeven in Maastricht wijst er op dat het maatschappelijk belang verschoven is in de richting van een samenleving die geen proefdieren meer accepteert: binnen een week hebben meer dan 120.000 mensen een petitie getekend. Dat is niet betekenisloos. Deze petitie reflecteert niet alleen de verontwaardiging over het gebruik van aaibare labradors in medische proeven, maar ook een (veranderde) maatschappelijke houding ten opzichte van het gebruik van proefdieren voor de medische wetenschap in het algemeen. Kennelijk is het idee dat je dierenleed kunt rechtvaardigen als er mensen bij gebaat zijn niet meer van deze tijd.

Hoogste tijd dus voor een nieuwe koers van universiteiten! Wat zou het mooi zijn als Nederlandse universiteiten voorop lopen in de wereld op het gebied van (het ontwikkelen van) alternatieven voor dierproeven en het uitbannen van dierenleed voor onderzoek. Dat zou getuigen van moed en toekomstvisie!

Carijn Beumer
Onderzoeker bij ICIS, Universiteit Maastricht

Pim Martens
Hoogleraar Duurzame Ontwikkeling, ICIS, Universiteit Maastricht

©PiepVandaag.nl