Dierenorganisaties hebben een brandbrief gestuurd aan de Vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit omdat zij vrezen voor het leven van twee wolvinnen in DierenPark Amersfoort. Volgens de organisaties heeft deze dierentuin zich schuldig gemaakt aan dierenmishandeling en overtreding van de Wet dieren.

wolven
Brandbrief naar Vaste commissie LNV uit vrees voor leven wolven DierenPark Amersfoort | Foto: Pixabay

Voor de tweede keer binnen een jaar tijd kwam DierenPark Amersfoort eind augustus groot in het nieuws omdat er wederom dieren ontsnapten uit hun beperkte leefruimte in gevangenschap. Dit keer waren het geen chimpansees die in deze dierentuin door toedoen van menselijk falen ontsnapten en doodgeschoten werden, maar twee wolven. Erg genoeg werden de door verdoving verzwakte wolven teruggezet in de roedel (die na het gebeuren in afzondering van het publiek was gezet). Deze twee ontsnapte wolven stonden laag in de rangorde en zouden bij waarschuwend dreiggedrag van een dominante vrouw in een natuurlijke situatie de roedel hebben ontvlucht. Door het handelen van de dierentuin die de ontsnapte wolven terugzette in de groep in een ruimte waar ze niet konden vluchten ging er één wolf dood en raakte één wolf zwaargewond. Ook zijn er in 2020 en 2021 zeven jonge wolven gedood en staan er nu twee dominante wolvinnen hoogstwaarschijnlijk op de nominatie om gedood te worden.  

Karen’s blog: Wolf Amersfoort dood door schuld?

De dierenorganisaties Comité Dierennoodhulp, Diervriendelijk Nederland, Animal Earth en Rechten voor al wat leeft willen dat de overheid zorgt dat de dierentuinvergunning ingetrokken wordt en dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de toedracht van het ontsnappen van de wolven, het terugzetten in de groep met dood en zware verwondingen tot gevolg, de noodzaak van het isoleren van de twee dominante wolvinnen en het doden van zeven jonge wolven. Omdat de dierenorganisaties vrezen voor het leven van de twee door de dierentuin geïsoleerde dominante wolvinnen willen zij dat de overheid er zorg voor draagt dat hen niets slechts overkomt en zij niet worden doodgemaakt.  

Dierenmishandeling 

Wolvengedragskenner en -onderzoeker dr. Diederik van Liere schaart zich achter de beschuldiging van dierenmishandeling:

Het is zeer laakbaar en ondeskundig van deze dierentuin om de gevluchte wolven na een periode van opbouwende spanning terug te zetten in de roedel en dat dan ook nog eens te doen zonder voortdurend toezicht. Deze waarschijnlijk laag in de rangorde ontsnapte wolven moeten langdurig chronische stress hebben ervaren. Na hun ontsnapping dwong de dierentuin hen echter opnieuw te verblijven tussen de andere wolven (NB in een kleinere ruimte). Opnieuw zonder mogelijkheid om ver op afstand van de dominante wolven te raken. Het was dan ook te verwachten dat de dominante dieren dan maar 1 optie over hadden: het aanvallen en doden van de ondergeschikten. Het is verboden om zonder redelijk doel het welzijn van een dier te benadelen. Dus het was dierenmishandeling in de zin van de Wet dieren (artikel 2.1).” 

Dierentuin schuift schuld af op dominante wolvinnen 

In plaats van dat DierenPark Amersfoort de hand in eigen boezem steekt dreigen nu ook nog eens de twee dominante wolvinnen de dupe te worden van het foute handelen van de dierentuin. Zij zijn gelijk buiten de groep gezet nadat de dode en zwaargewonde wolven werden aangetroffen en zitten in isolatie in afwachting wat de dierentuin van plan is met hen te doen. De dierentuin heeft al publiekelijk laten weten dat ze de wolvinnen niet meer wil houden. Het is de vraag wat de noodzaak is om deze wolven uit de groep te plaatsen aangezien de bange en toegetakelde wolven toch niet in de groep kunnen verblijven. Het weghalen van de dominante wolvinnen geeft alleen nog meer onrust in de groepsstructuur.   

DierenPark Amersfoort doodt zeven jonge wolfjes 

Begin juni 2021 werd bekend dat Dierenpark Amersfoort vier van de vijf van dit jaar geboren wolfjes gedood heeft vanwege een erfelijke oogziekte. In mei 2020 werden om diezelfde reden ook al drie wolven van nog geen jaar oud gedood nadat ze bijna een jaar lang als leuke schattige attractie gebruikt waren. De dierentuin weigert om de wolven te steriliseren en castreren terwijl duidelijk is dat anticonceptie niet werkt en er telkens wolfjes met deze erfelijke ziekte geboren worden. De dierenorganisaties begrijpen niet waarom de dierentuin deze wolfjes gedood heeft en waarom zij niet haar verantwoording heeft genomen. Juist een dierentuin is de uitgelezen plek waar slechtziende wolven op een afgebakend stuk terrein, waar voedsel wordt aangeboden en ze dus niet hoeven te jagen, heel goed kunnen leven.

Bron: